høst 2019

MUS-1507 Lytting og gehør 1A - 5 stp

Sist endret: 18.12.2019

Ansvarlig fakultet

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Lytting og gehør 1A er et støttefag for utøvende og pedagogiske emner. Emnet fokuserer på: - aktiv lytting, memorering, strukturering og begrepsliggjøring av musikalske forløp - lesing og skriving av melodi, rytme og harmonikk - å oppfatte tonalt sentrum/tonalitet -  indre musikalsk forestillingsevne

Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte. Kunnskap - om grunnleggende lyttestrategier og notelesing. Ferdigheter - Kunne danne seg en indre forestilling av et musikalsk forløp - Kunne lese og skrive melodiske og rytmiske forløp - Kunne analysere enkle harmoniske forløp auditivt Generell kompetanse - Ha et bevisst forhold til lytting og gehør i eget arbeid med musikk

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over ett semester med ukentlig undervisning i grupper på inntil 6 studenter.

Eksamen

Eksamen/vurdering: Eksamen består av fire deler: Skriftlig rytmediktat, skriftlig melodidiktat, muntlig rytmelesing og muntlig melodilesing. Vurderes med Bestått/Ikke bestått Kontinuasjon påfølgende semester i de delene av eksamen som ikke er bestått.

Eksamensdato

Skriftlig rytmediktat 04.12.2019
Skriftlig melodidiktat 04.12.2019
Muntlig rytmelesing 04.12.2019
Muntlig melodilesing 04.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan