vår 2020
FAR-3911 Masteroppgave i farmasi - 50 stp

Sist endret: 18.02.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på masterprogrammet i farmasi, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Masteroppgaven er en selvstendig forskningsoppgave der man fordyper seg innen et farmasifaglig område. Oppgaven gjøres tilknyttet en av forskningsgruppene på IFA, eller med en av våre samarbeidspartnere.

Med forbehold om bemanning og ressurser tilbys masteroppgaver innen følgende fagområder:

 • Samfunnsfarmasi
 • Klinisk farmasi
 • Farmakologi
 • Mikrobiologi
 • Legemiddelteknologi og biofarmasi
 • Legemiddelkjemi
 • Analytisk kjemi

Les mer om forskningen som gjøres ved IFA her: forskningvedifa

 

Masteråret består av masteroppgaven på 50 studiepoeng, i tillegg til et valgfritt emne på 10 studiepoeng. Dette emnet tas fortrinnsvis innen et område som passer prosjektet og skal velges i samråd med veileder. I utgangspunktet er det åpent å ta hvilket som helst emne på masternivå, ved UiT eller andre institusjoner så fremst det er relevant for oppgaven.

IFA tilbyr følgende valgfrie masteremner:

 • FAR-3202 Farmakokinetikk (10 stp)
 • FAR-3043 Nanomedisin (15 stp)
 • FAR-3101 Farmakoøkonomi og epidemiologi (10 stp)
 • FAR-3311 Avansert analytisk kjemi (5 stp)
 • FAR-3312 Avansert praktisk analytisk kjemi (5 stp)

NB! Planlegger du å ta et emne ved en annen institusjon, er det viktig at du på forhånd får avklart med instituttet om dette godkjennes inn i graden din. Når emnet så er gjennomført må emnet søkes innpasset. Søknadsskjema finnes på Infotorgets nettsider, karakterutskriv må legges ved. Gjør dette i så god tid som mulig slik at det ikke blir forsinkelse i forbindelse med vitnemålsutstedelse


Hva lærer du

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten være i stand til å:

Kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 • Planlegge, gjennomføre og presentere avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • Demonstrere dybdeforståelse innenfor ett av de farmasøytiske spesialområdene
 • Drøfte akademiske verdier
 • Utnytte sin unike kombinasjon av faglig bredde og dybde til å utvikle nye produkter og tjenester


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Felles introduksjonsseminar

Studenten deltar på seminar og eventuelt andre aktiviteter i regi av forskningsgruppene


Eksamen

Arbeidskrav: Levert førsteutkast til introduksjon.

Bestått sikkerhetsopplæring (gjelder de som har en labrelatert oppgave)

Eksamen: En skriftlig individuell oppgave og en muntlig høring av 1-2 timers varighet som teller 100 %.

Karakterskala: Bokstavkarakterer A-F der F er ikke-bestått.

Kontinuasjonseksamen: Hvis masteroppgaven bedømmes til F - ikke bestått, får studenten mulighet til å levere oppgaven på nytt i revidert form. Det settes ny frist for innlevering, vanligvis 3 måneder etter opprinnelig frist. Ved andre gangs bedømming til F - ikke bestått, kan det søkes instituttet om tildeling av ny oppgave. Instituttet kan innvilge eller avslå søknaden. Ved innvilgelse må hele masterprosjektet gjøres på nytt. Ny oppgave kan tildeles bare én gang.

Studenter som har strøket ordinær eksamen må forholde seg til reglene i forskrift for eksamener ved UiT og utvidet emnebeskrivelse for master i farmasi.

Utsatt eksamen: Studenter med gyldig forfall må forholde seg til reglene i forskrift for eksamener ved UiT og utvidet emnebeskrivelse for master i farmasi. 


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 50
 • Emnekode: FAR-3911