vår 2020

MUS-2503 Musikkteknologi - 5 stp

Sist endret: 09.01.2020

Ansvarlig fakultet

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet fokuserer på:

  - Bruk av musikkteknologi til komposisjon og utøvende virksomhet 

- Live Electronics

-  PA/konsertlyd

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

  • Kunne bruke musikkteknologi på en relevant måte i sin utøvende virksomhet
  • Kjenne sentrale verktøy innenfor Live Electronics og deres anvendelse i ulike genre
  • Ha en bevisst og kritisk tilnærming til de estetiske utfordringene som ligger i bruk av teknologi i utøvende virksomhet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over to semestre med ukentlig undervisning og veiledning i grupper.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen:

  • Konsert/fremføring med bruk av Live Electronics
  • Arbeidsmappe med to -  fire komposisjoner eller innspillinger

Eksamen:

Hjemmeeksamen

Vurderes med Bestått/ikke bestått

Kontinuasjon påfølgende semester