vår 2020
MUS-3203 Komponering/arrangering med didaktikk og praksis - 30 stp

Sist endret: 16.11.2020

Emnetype

Valgemne i Master i hørelære med didaktikk og praksis. Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Studentene skal arbeide med instrumental og vokal sats for forskjellige besetninger og i ulike stilarter og satstyper. Med utgangspunkt i studentens interesser og personlige bakgrunn, vil studenten kunne arbeide med ulike satstyper innen klassisk eller rytmisk tradisjon og sjanger.

Bruk av musikkteknologi og databaserte komposisjoner og musikkproduksjon.Arbeid med notasjonsprogrammer,som Finale/Sibelius, for å skape et godt notebilde som er forståelig for leseren, og som formidler klare musikalske intensjoner. Didaktikk rettet mot undervisning i komponering og arrangering. Mål og metoder med utgangspunkt i ulike tradisjoner og læreverk.  


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen går over 2 semestre og kan være samlingsbasert med inntil 3 samlinger pr semester. Nettbasert undervisning, bruk av opptak i praksisarbeidet. Individuell veiledning og oppfølging. Stor grad av selvstendig arbeid.

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før kandidaten kan avlegge eksamen:

  • Observasjon og selvstendig praksis. Praksisrapport
  • Arbeidsmappe med komposisjoner og arrangementer

Eksamen består av to deler som vektes likt:

  • Innlevering av 5 komposisjoner eller arrangement i partiturform. Sjanger og besetning skal godkjennes av faglærer. Muntlig eksamen med utgangspunkt i innlevert oppgave.
  • Skriftlig beskrivelse av et pedagogisk gjennomført opplegg (planlegging, elevbesvarelser og evaluering) for minst 6 leksjoner innen et selvvalgt område. Tema og disposisjon skal godkjennes av faglærer. Muntlig eksamen med utgangspunkt i innlevert oppgave.

Hver eksamensdel vurderes med gradert karakter etter en skala fra A- F Det gis én samlet karakter i emnet.  Det kan  avlegges kontinuasjonseksamen påfølgende semester.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 30
  • Emnekode: MUS-3203