Emnet tilbys Høst 2020

Dette emnet er en del av studieprogrammet MPA og tilbys annet hvert år. Neste gang emnet tilbys er høsten 2020.