vår 2019

DRA-1020 Drama og teater - 30 stp

Sist endret: 16.10.2019

Ansvarlig fakultet

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Studiested

Ukjent |

Eksamensdato

Hjemmeeksamen innlevering 18.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan