Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

KJE-2011 Prosjektoppgave i kjemi - 10 stp

Sist endret: 07.12.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Ukjent |

Anbefalte forkunnskaper

KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi, KJE-1002 Organisk kjemi, KJE-1003 Praktisk organisk kjemi, KJE-1004 Innføring i uorganisk kjemi, KJE-1005 Grunnleggende fysikalsk kjemi: Kvantekjemi, termodynamikk og kinetikk

Timeplan