vår 2018

SAK-1002 Samtidskunst 2 - 30 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Det kunstfaglige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid

Introduksjon

 • Til flere praktiske og teoretiske forutsetninger for et kunststudium
 • Til flere verktøy som er nødvendige for å etablere egen atelierpraksis
 • Til kunstneriske kontekster

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

 • Om planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid
 • Om praktiske og teoretiske forutsetninger for et kunststudium
 • Om basisverktøy, teknikker, medier og verksteder
 • Om å presentere og dokumentere eget verk muntlig
 • Grunnleggende kunnskaper om å kontekstualisere eget arbeid muntlig

Ferdigheter

 • Kunne planlegge og gjennom føre eget kunstnerisk arbeid
 • Kunne bruke basisverktøy og verksteder
 • Kunne dokumentere, presentere og kontekstualisere eget arbeid muntlig

Generell kompetanse

 • Forståelse for planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid
 • Forståelse for bruk av basisverktøy og verksteder
 • Forståelse for presentasjon og dokumentasjon samt grunnleggende forståelse for kontekstualisering knyttet til eget arbeid

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer, workshops, ateliersamtaler, veiledning og selvstendig kunstnerisk arbeid

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • 75 % deltagelse i obligatorisk undervisning
 • Deltagelse i semesterutstilling med eget verk
 • Muntlig presentasjon og kontekstualisering av verket i plenum

Deltagelse på gjennomgang og evaluering av semesterutstilling

Eksamen består av mappevurdering.

Mappen skal inneholde:

 • Beskrivelse og refleksjon rundt deltakelse på kurs og workshops
 • Beskrivelse og refleksjon rundt avholdte Artist talks og ateliersamtaler
 • Dokumentasjon av semesterutstilling

Eksamen vurderes med Bestått/Ikke bestått 

Timeplan

Pensum

Pensum er lærestoff i form av relevante tekster om teori så vel som praksis