vår 2018

SAK-2002 Samtidskunst 6 - 30 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Det kunstfaglige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Avsluttende emne tredje år på Samtidskunst - bachelor. Kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

SAK-1001 Samtidskunst 1, SAK-1002 Samtidskunst 2, SAK-1003 Samtidskunst 3, SAK-1004 Samtidskunst 4, SAK-2001 Samtidskunst 5

Innhold

 • Studiereise med kunstfaglig fokus 
 • Fellesarbeid med avgangsutstillingen/prosjektet
 • Produksjon av eksamenspublikasjon/katalog 
 • Tekniske kurs

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

 • Om ideer og teorier om utstillingsrom/visningssituasjon
 • Om produksjon av publikasjon/trykksaker
 • Om utstillingsproduksjon

Ferdigheter

 • Kunne formulere sitt selvstendige ståsted som kunstner
 • Kunne realisere sine kunstneriske intensjoner på et profesjonelt nivå
 • Kunne samarbeide om produksjon av en utstilling

Generell kompetanse

 • Utvidet forståelse av egen og andres kunstnerisk produksjon
 • Bredde i kjennskap om kunstnerisk produksjon

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformene er forelesninger, seminarer, workshop, gruppearbeid, individuelt studioarbeid, individuell veiledning og selvstendig arbeid med egne prosjekter.

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen:

 • Minimum 75 % deltagelse på obligatorisk undervisning 
 • Studenten skal produsere et bidrag til avgangsutstillingen

Eksamen består av to deler: 

 • Originalt kunstverk eller prosjekt til eksamensutstilling 
 • Muntlig presentasjon av eget kunstverk

Eksamen vurderes med én samlet karakter etter skalaen Bestått / Ikke bestått.

Timeplan

Pensum

Hovedveileder legger opp pensum for fellesundervisning og gir individuelle innspill til aktuelle faglige referanser.