vår 2019

SAK-1004 Samtidskunst 4 - 30 stp

Sist endret: 01.11.2018

Ansvarlig fakultet

Det kunstfaglige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

 • Planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid
 • Dokumentasjon, presentasjon og kontekstualisering av eget arbeid skriftlig og muntlig
 • Fordypning i spesifikke verktøy for egen praksis
 • Videre utvikling av gruppekritikk som verktøy
 • Introduksjon til
  • kuratorisk arbeid og praksiser
  • ulike aktører, organisasjoner, myndigheter og nemder kunstnere kan/bør/må forholde seg til
  • kunstnerisk refleksjon

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

 • Gode kunnskaper om planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid
 • Gode kunnskaper om dokumentasjon, presentasjon og kontekstualisering av eget arbeid muntlig og skriftlig
 • Gode kunnskaper om spesifikke verktøy for egen praksis
 • Gode kunnskaper om gruppekritikk som verktøy
 • Kunnskaper om kuratorisk arbeid og praksiser
 • Kunnskaper om ulike aktører, organisasjoner, myndigheter og nemder kunstnere kan/bør/må forholde seg til
 • Grunnleggende kunnskap om kunstnerisk refleksjon

Ferdigheter

 • Kunne planlegge og gjennomføre eget kunstnerisk arbeid
 • Kunne dokumentere eget arbeid
 • Kunne presentere og kontekstualisere eget arbeid skriftlig og muntlig
 • Kunne anvende spesifikke verktøy for egen praksis
 • Kunne identifisere kuratoriske praksiser
 • Kunne orientere seg i forhold til kunstens institusjoner og organisasjoner
 • Kunne gi medstudenter god og relevant tilbakemelding
 • Kunne anvende mottatt kritikk konstruktivt
 • Kunne reflektere over eget arbeid

Generell kompetanse

 • God forståelse for planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid
 • God forståelse for dokumentasjon, presentasjon samt kontekstualisering av eget arbeid skriftlig og muntlig
 • God forståelse for bruk av spesifikke verktøy
 • Forståelse for kuratorisk arbeid og praksiser
 • Forståelse for kunstens institusjoner og organisasjoner
 • God forståelse for gruppekritikk og medstudenters arbeid
 • Grunnleggende forståelse for kunstnerisk refleksjon

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer, workshops, ateliersamtaler, veiledning og selvstendig kunstnerisk arbeid

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • 75 % deltagelse i obligatorisk undervisning
 • Deltagelse i semesterutstilling med eget verk
 • Muntlig presentasjon og kontekstualisering av verket
 • Deltagelse på gjennomgang og evaluering av semesterutstilling

 

Eksamen består av mappevurdering.

Mappen skal inneholde:  

 • Beskrivelse og refleksjon rundt deltakelse på kurs og workshops
 • Beskrivelse og refleksjon rundt avholdte Artist - talks og ateliersamtaler
 • Dokumentasjon av semesterutstilling

Eksamen vurderes med Bestått / Ikke bestått

Timeplan

Pensum

Pensum er lærestoff i form av relevante tekster om teori så vel som praksis.
Undervisning Vår 2019