høst 2018

SAK-1003 Samtidskunst 3 - 30 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Det kunstfaglige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

 • Planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid
 • Dokumentasjon, presentasjon og kontekstualisering av eget arbeid
 • Introduksjon til
  • spesifikke verktøy for egen praksis
  • tekst som verktøy
  • gruppekritikk som verktøy

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

 • Gode kunnskaper om planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid
 • Gode kunnskaper om dokumentasjon, presentasjon og kontekstualisering av eget arbeid
 • Grunnleggende kunnskaper om spesifikke verktøy for egen praksis
 • Grunnleggende kunnskap om å formulere seg skriftlig om eget arbeid
 • Grunnleggende kunnskaper om å formulere seg om andres praksis i en gruppekritikk

Ferdigheter

 • Kunne planlegge og gjennomføre eget kunstneriske arbeid
 • Kunne anvende spesifikke verktøy for egen praksis
 • Kunne dokumentere eget arbeid
 • Kunne presentere og kontekstualisere eget arbeid skriftlig og muntlig
 • Kunne gi medstudenter relevant tilbakemelding

Generell kompetanse

 • God forståelse for planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid
 • God forståelse for presentasjon og dokumentasjon samt kontekstualisering av eget arbeid muntlig
 • Grunnleggende forståelse for bruk av spesifikke verktøy
 • Grunnleggende forståelse for presentasjon og kontekstualisering av eget arbeid skriftlig
 • Grunnleggende forståelse for gruppekritikk og medstudenters arbeid

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer, workshops, ateliersamtaler, veiledning og selvstendig kunstnerisk arbeid

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • 75 % deltagelse i obligatorisk undervisning
 • Deltagelse i semesterutstilling med eget verk
 • Muntlig presentasjon og kontekstualisering av verket
 • Deltagelse på gjennomgang og evaluering av semesterutstilling

Eksamen består av mappevurdering.

Mappen skal inneholde:

 • Beskrivelse og refleksjon rundt deltakelse på kurs og workshops
 • Beskrivelse og refleksjon rundt avholdte Artist - talks og ateliersamtaler
 • Dokumentasjon av semesterutstilling

Eksamen vurderes med Bestått/Ikke bestått

Timeplan

Pensum

Pensum er lærestoff i form av relevante tekster om teori så vel som praksis