høst 2018

SAK-2001 Samtidskunst 5 - 30 stp

Sist endret: 05.03.2019

Ansvarlig fakultet

Det kunstfaglige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Obligatorisk emne tredje år på Samtidskunst - bachelor. Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

 • Etableringskurs
 • Kunstteori med praktisk forankring 
 • Tekniske kurs

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

 • Kunnskap om praktisk planlegging og gjennomføring av et kunstnerisk arbeid
 • Kjennskap til kuratoriske metoder
 • Inngående kjennskap til tekniske- og håndverksmessige metoder og materialer

Ferdigheter

 • Gode evner til fordypning i egen kunstproduksjon
 • God forståelse for visningssituasjon og konteks

Generell kompetanse

 • Evne til muntlig og skriftlig kontekstualisering av eget arbeid.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformene er forelesninger, seminarer, workshop, gruppearbeid, individuelt studioarbeid, individuell veiledning og selvstendig arbeid med egne prosjekter.

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen: 

 • Minimum 75 % deltagelse på obligatorisk undervisning
 • Minst én muntlig presentasjon av forslag til prosjektplan for eksamensprosjekt

Eksamen:

Godkjent prosjektplan for eksamensprosjekt.

Eksamen vurderes med Bestått / Ikke bestått.

Kontinuasjon:

Kontinuasjonseksamen avholdes i begynnelsen av påfølgende semester.

Timeplan

Pensum

Hovedveileder legger opp pensum for fellesundervisning og gir individuelle innspill til aktuelle faglige referanser.