vår 2019

GEO-2001 Mineralogi - 10 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i geologi.

Innhold

Innhold
 • Indre struktur, symmetri og ekstern morfologi til mineraler
 • Bindinger i krystallstrukturer, strukturelle enheter i mineraler
 • Krystallvekst, defekter, tvillinger
 • Mineralkjemi, blandbarhet av mineralets endeledd
 • Mineralets fysiske egenskaper
 • Enkelt-, dobbelt- og ringsilikater
 • Kjede- og sjiktsilikater
 • Malmmineraler (oksider, sulfider, sulfater)
 • Introduksjon i polarisasjonsmikroskopi

Anbefalte forkunnskaper

GEO-1001 Innføring i geologi, KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten skal kunne:

 • identifisere og beskrive grunnleggende symmetrielementer i mineraler og mineralets krystallsystem
 • forstå grunnleggende prinsipper av blandbarhet av mineralets endeledd
 • forstå den systematiske oppdelingen av mineraler på bakgrunn av dets kjemiske sammensetning og interne struktur
 • forstå den kjemiske sammensetningen av forskjellige silikater og malmmineraler 
 • forstå stabilitetsgrenser for de vanligste mineralgruppene 

 

Ferdigheter

Kandidaten skal

 • beskrive forskjellige mineralgrupper og forstå de kjemiske variasjonene innenfor disse gruppene
 • identifisere vanlige mineraler i håndstykke
 • identifisere vanlige silikatmineraler i polarisasjonsmikroskop

 

Generell kompetanse

Kandidaten skal

 • utvikle kunnskap om vanlige mineralgrupper og deres tilstedeværelse i forskjellige bergarter i jordskorpa og mantelen
 • kunne utføre grunnleggende tolking av kjemisk sammensetning og struktur av forskjellige silikat- og malmmineraler basert på trykk- og temperaturforholdene da de ble dannet

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk.

Undervisning

Forelesninger og øvelser.

Eksamen

Emnet avsluttes med 4 timers skriftlig eksamen.

Karakterskala: Bokstavkarakterer A-F, hvor F er ikke bestått.

 

Adgang til eksamenen forutsetter godkjente øvelser.

 

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 31.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

GEO-103 Mineralogi 9 stp

Pensum

Ta kontakt med faglærer.