vår 2019

FAR-3301 Avansert farmasøytisk kjemi - 10 stp

Sist endret: 18.02.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på masterprogrammet i farmasi, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

 • Introduksjon til moderne analysemetoder/strukturoppklaring
  • MS (kromatografi-MS)
  • NMR 
 • Bioanalyser
  • ADME
  • TDM
  • Rettstoksikologiske analyser
  • Doping
  • Validering av bioanalytiske metoder
 • Moderne legemiddelutvikling: Hit-to-lead strategier
  • Ligand-basert design (farmakofor-modellering/QSAR)
  • Struktur-basert design

Hva lærer du

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten være i stand til å:

 • Tolke enkle MS- og NMR-spektra
 • Drøfte resultat fra bioanalyser
 • Validere bioanalytiske metoder
 • Gjøre rede for avanserte legemiddelkjemiske prinsipper for utvikling av nye legemidler, med hovedfokus på strategier for optimalisering av farmakodynamiske egenskaper
 • Utføre bioanalyser basert på kromatografi-MS under veiledning

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår på norsk. Pensumlitteraturen er på engelsk og på norsk.

Undervisning

Forelesninger: 35 timer

Seminarer: 10 timer

Laboratorieøvelser: 30 timer (obligatorisk)

Eksamen

Arbeidskrav: Godkjent laboratoriekurs

Eksamen: Individuell muntlig eksamen.

Karakterskala: Bokstavkarakterer A-F, der F er ikke-bestått.

Kontinuasjonseksamen: Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester, dersom emnet inngår som obligatorisk i studieprogrammet.Utsatt eksamen: Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester. Se eksamensforskriften for mer informasjon.

Timeplan

Pensum

Pensum oppgis ved semesterstart.
Undervisning Vår 2019
Første gang: Mandag 14.januar kl.11.15
Forelesning f.aman. Terje Vasskog
prof. Morten Bøhmer Strøm
f.aman. Jon Våbenø
prof. Espen Holst Hansen
prof. Einar Paul Helge Jensen
f.aman. Terkel Hansen
Seminar f.aman. Terje Vasskog
prof. Morten Bøhmer Strøm
prof. Einar Paul Helge Jensen
f.aman. Terkel Hansen
stip. Joseph Diab
Lab f.aman. Guro Forsdahl
f.aman. Terje Vasskog
f.aman. Jon Våbenø
prof. Einar Paul Helge Jensen
f.aman. Terkel Hansen
stip. Joseph Diab
Første gang: Torsdag 11.januar kl.12.15Kontakt
Str-m-Morten-B-hmer-Face.jpg-Bredde-180px-

Strøm, Morten Bøhmer


Professor
Telefon: +4777644085 morten.strom@uit.no