vår 2019

STE6230 VVS- og Energiteknikk - 10 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik |

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Teoretisk. Emnet kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende i ingeniørfag innen bygg/anlegg, husbyggingsteknikk, konstruksjonsteknikk, brannteknikk, maskin/VVS, energi og miljø i bygg og konstruksjonsteknikk.

I tillegg er det krav om grunnleggende kunnskaper på minst 30 studiepoeng innen matematikk eller statistikk (tilsv. Matematikk1, 2 og 3 og statistikk/sannsynlighetsregning i rammeplanen for Bachelor i ingeniørfag).

Søknadskode: 9371 - enkeltemner på masternivå.

Innhold

Rør og sentrale komponenter for vann og avløp. Støy og trykkstøt i sanitære installasjoner. Effekt- og energiberegninger for bygninger. Varmesystem, energifleksibilitet, rør og systemkomponenter for varmeanlegg i bygninger. Ventilasjonssystemer og prinsipper, luftmengder, kjølebehov, kanaler, komponenter i ventilasjonsanlegg, styring og regulering, lyd i ventilasjonsanlegg. Integrering av VVS- og energitekniske anlegg i bygninger. Termiske energi-/ varmesentraler, energidistribusjon, fjernvarme/nærvarme, energi-/varmeplanlegging. Integrering av energi og varme i et energisystem.

Anbefalte forkunnskaper

SMN6194 Varmelære, SMN6197 Strømningslære/Fluid Mechanics, STE6228 Innemiljø, STE6278 Passivhus og husbyggingsteknikk

Hva lærer du

Gi kunnskap om funksjonskravene til sanitær, oppvarmings-, ventilasjons- og luftbehandlingsanlegg, samt kunnskap om dimensjonering og utforming av komponenter og systemer i disse anleggene. Kunnskap om oppbygging, dimensjonering og planlegging av energi- og varmesystem i ny og eksisterende bebyggelse.

KUNNSKAP:

 •     Kjenne til myndighetenes krav, forskrifter, regler og bransjenormer for VVS-tekniske installasjoner
 •     Ha kunnskap om energikilder og energiforsyning
 •     Ha kunnskap om energi- inneklimaberegninger
 •     Ha kunnskap om vannbårne oppvarmingssystemer
 •     Ha kunnskap ventilasjonsanlegg og ventilering av oppholdssoner
 •     Ha kunnskap om sanitærtekniske installasjoner innomhus

FERDIGHETER:

 •     kunne velge energikilder/energiforsyning som tilfredsstiller myndighetskrav
 •     kunne prosjektere/dimensjonere energieffektive vannbårne oppvarmingsanlegg
 •     kunne utarbeide kravspesifikasjon for ventilasjonssystemer
 •     kunne prosjektere/dimensjonere energieffektive ventilasjonsanlegg, herunder aggregat og kanalnett
 •     kunne prosjektere/dimensjonere ventilasjonsløsninger på rom nivå som gir akseptabelt inneklima med hensyn på temperatur, trekk, luftkvalitet og lyd
 •     kunne prosjektere/dimensjonere sanitærtekniske installasjoner innomhus (vannforsyning og avløp)
 •     kunne prosjektere/dimensjonere varmtvannsforsyningsanlegg 

KOMPETANSE:

 •     Kunne planlegge, prosjektere, dimensjonere og kontrollere energieffektive VVS-tekniske installasjoner

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og øvinger.

Eksamen

Arbeidskrav

Ingen obligatoriske arbeider.

Eksamen og vurdering

Skriftlig eksamen (på norsk), 5 timer, teller 100% av karakteren.

Vurderingsform: bokstavkarakterer A-F, der F er ikke bestått..

Hjelpemidler til eksamen: Alle skriftlige hjelpemidler og kalkulator.

Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjonseksamen vil arrangeres dersom kravet til kontinuasjonseksamen utløses iht til eksamensforskriften.

Eksamensdato

VVS- og energiteknikk 28.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Kompendium. Forelesningsnotater. Tekniske bestemmelser, Standard abonnementsvilkår for vann og avløp (Tidligere Normalreglement for sanitæranlegg.) NS 3031. Plan- og bygningslov med tekniske forskrifter.

Forslag til støttelitteratur: Ventilasjonsteknikk I+II, Sturla Ingebrigtsen. Vannbaserte oppvarmings og kjølesystemer, David Zijdemans. Styring og regulering av tekniske anlegg i bygninger - Jan W. Emilsen.