vår 2019

BIO-2605 Fiskepatologi - 10 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember for enkeltemner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for Akvamedisin.  Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 eller (S1+S2) og enten Matematikk (R1+R2) eller Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi( 1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2). Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.

Obligatorisk forkunnskapskrav

BIO-2604 Fiskesykdommer

Innhold

Undervisningen gir en innføring i organers normale anatomi og histologi hos fisk. Det blir forelest i komparativ histologi/histopatologi (fisk/pattedyr) der dette er naturlig. Den histopatologiske undervisningen dekker de fleste sykdomstilstandene hos fisk, men med en vektlegging på sykdommer som berører norsk fiskeoppdrett. Kurset omfatter også en laboratorie/seminardel som inkluderer mikroskopering av normalvev og vev fra syk fisk. 

Målsetning: Å kunne diagnostisere sykdommer hos fisk ved hjelp av patologiske/histopatologiske undersøkelser.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse: Kandidaten

  • kan gjøre rede for den mikroskopiske oppbygningen av celler, vev og organer hos fisk, og kunne identifisere de ulike cellene, vevene og organene i lysmikroskop
  • har innsikt om vevenes sårbarhet for ufysiologisk håndtering
  • kan observere og beskrive de grunnleggende mikroskopiske forandringer og kunne stille morfologiske (patoanatomiske) diagnoser basert på makroskopiske og mikroskopiske beskrivelser ved viktige sykdommer hos fisk

Ferdigheter: Kandidaten

  • kan diagnostisere sykdommer hos fisk ved hjelp av patologiske/histopatologiske undersøkelser
  • ta ut, preparere, oppbevare og sende prøver til analyselaboratorier

Kompetanse: Kandidaten

  • kan observere og beskrive forandringer som er karakteristisk for sentrale sykdomsprosesser i histologiske snitt fra fisk og stille en morfologisk diagnose
  • har lært seg å samarbeide gjennom gruppearbeid og kollokvier, og kunne presentere det faglige stoffet både skriftlig og muntlig

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og seminarer.

Eksamen

Skriftlig eksamen, 4 timer. Bokstavkarakterer A - E for bestått, og F for ikke bestått.

Arbeidskrav: Adgang til eksamen forutsetter deltagelse på laboratorieseminar med godkjent laboratorierapport.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FH-209 Sykdom, del II 9 stp
FH-208 Sykdom, del I og II 9 stp

Pensum

Pensumlitteratur: D.W Bruno, P.A. Noguera, T.T. Poppe. A Colour Atlas of Salmonid Diseases, 2013, ISBN 978-94-007-2009-1

Harald Kryvi og Trygve Poppe, Fiskeanatomi (Fagbokforlaget) ISBN 978-82-450-1769-4

E-bøker (tilgjengelig gratis hos UB):

T. Poppe (red.) Fiskehelse og fiskesykdommer 1999, ISBN 82-00-12718-4. Ebok

A. B. Amin, L. Mortensen, T. Poppe. Histologisk Atlas, 1991, ISBN 82-992406-0-3 Ebok

B. Young, W. Stewart, G. O`Dowd, P. Wheater, A. Stevens. Wheater's basic pathology: a text, atlas and review of histopathology 4th ed, 2002. ISBN: 978-0-443-06797-6 Ebok

Kompendie: H. Kryvi, G. Totland. Fiskeanatomi, 1997, ISBN 82-7634-056-3. Anbefalt støttelitteratur: H. G. Burkitt, B. Young, J. W. Heath. Wheater`s Functional Histology, third edition, 1993, ISBN 0-443-04691-3 og nyere utgaver eller en hvilken som helst bok i human histologi. Ebok

I tillegg kommer utlevert skriftlig materiale for å belyse nyere kunnskap/forskning som ikke dekkes av den oppgitte litteratur. Pensumet kan bli noe redusert iløpet av semesteret. Beskjed vil bli gitt.

Detaljert info om hvilke kapitler og sider som er pensum vil bli lagt ut i Fronter.Kontakt
Tore på kontoret.jpg

Seternes, Tore


Telefon: +4777646069 tore.seternes@uit.no

Trine-nett.jpg

Trine Holm Larsen


Seniorrådgiver / Studiekonsulent NFH
Telefon: +4777623259 trine.h.larsen@uit.no