høst 2018

ITE1850 Instrumentering og prosessovervåkning - 10 stp

Sist endret: 08.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Alta | Nettbasert | Annet |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1 (eller tilsvarende) eller 1-årig forkurs for ingeniører

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag og 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Anbefalte forkunnskaper: ITE1835 og ITE1842.

Innhold

Måleteknikk:

 - Målemetoder

 - Usikkerhet og pålitelighet

 - Transdusere

Sensorer:

 - Temperatur, Trykk, Fuktighet, Bevegelse, Avstand, Stress and strain.

Aktuatorer:

 - Elektriske og mekaniske

Kontrollsystem:

  - Modellering

 - Analyse og design av kontrollsystem

Anbefalte forkunnskaper

ITE1835 Elektrisitetslære, ITE1842 Kjemi for prosess og statistikk

Hva lærer du

Kunnskap

 Kandidaten har kunnskap om:

- Måletekniske metoder

- Ulike sensorer

- Feilkilder og måleusikkerhet

Ferdigheter

 Kandidaten skal kunne:

- Bruke relevante instrumenter og programvare for logging av data og feilsøking

- Identifisere, planlegge og presentere ingeniørfaglige arbeidsoppgaver innen sitt felt

- Dimensjonere en instrumentutrustning i en industriell prosess 

Generell kompetanse

Kandidaten skal ha generell kompetanse innen:

- Elektronikk, måleteknikk og pålitelighet

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning, øvinger og prosjektarbeid

Eksamensdato

Skriftlig klasse Narvik og nettstudenter 03.12.2018
Prosjekoppgave innlevering 19.11.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

- Fundamentals of Industrial Instrumentation and Process Control, William C. Dunn, 2005, McGraw-Hill, ISBN:

0-07-146693-2 (e-book), 0-07-145735-6 (print)

alternativt

- Theory and Design of Mechanical Measurements, 5ed, Richard S. Figliola and Donald E. Beasley, John Wiley & Sons, ISBN: 978-0470547410

Støttelitteratur

- Electronic Measurement Systems. Anton van Patten

- Measurement and instrumentation, Morris and Langari

- Mechatronics. Principles and Applications. Godfrey C. Onwubolu. Elsevier, ISBN: 0 7506 6379 0 

- Integrated Electrical and electronic Engineering. Fraser and Milne. McGRAW-Hill, ISBN: 0-07-707973-6