Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

FIN-1210 Finsk og kvensk kulturkunnskap - 10 stp

Sist endret: 03.07.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne, og er obligatorisk i bachelorprogrammet i kvensk og finsk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 5199 - nettbaserte- og desentraliserte emner.

Innhold

Emnet gir grunnleggende kunnskap om Finlands kultur, historie og nåtid, samt om norske og skogsfinners kultur, historie og dagens etnopolitiske status.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

  • grunnleggende kunnskaper om Finlands historie og kulturelle særtrekk, samt samfunnslivet i det moderne Finland
  • grunnleggende kunnskaper om norske kvener og skogfinner; deres historie, kultur og dagens etnopolitiske situasjon.

Ferdigheter

Studenten kan:

  • studere finsk kultur i en kulturhistorisk kontekst og se paralleller og særtrekk
  • plassere Norges finsk-etniske minoriteter i europeisk kontekst med fokus på kulturell egenart

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Norsk/svensk

Eksamensspråk: Finsk, norsk, svensk, dansk eller engelsk

Undervisning

Nettbasert undervisning via Canvas.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner blir midt- eller sluttevaluert en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres hvert år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  •  en individuell oppgave på ca. 6-8 sider

Oppgaven evalueres med godkjent/ikke godkjent og skal leveres senest 4 uker før eksamen.

Eksamen består av:

  • en skriftlig hjemmeeksamen på 5 dager i slutten av semesteret

Emnet blir vurdert med bokstavkarakter A - F, der F regnes som stryk.

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave utlevering 20.05.2019 innlevering 24.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FIN-130 Finsk grunnfag, deleksamen kulturkunnskap 9 stp
FIN-022 Kvensk litteratur- og kulturkunnskap 10 stp

Pensum

Publiseres i desember.


Kontakt

Anitta Viinikka-Kallinen


Førsteamanuensis finsk og kvensk kultur og litteratur
Telefon: +4777645279 anitta.viinikka-kallinen@uit.no

Kari Torill Guldahl ISK

Guldahl, Kari Torill


Studiekonsulent for medie- og dokumentasjonsvitenskap, kunsthistorie
Telefon: +4777644263 kari.t.guldahl@uit.no