vår 2019

ITE1845 Kommunikasjonsteknikk - 10 stp

Sist endret: 17.02.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Alta | Nettbasert | Annet |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Anbefalte forkunnskaper: IGR1600 Matematikk 1, IGR1601Matematikk 2, ITE1835 Elektrisitetslære og ITE1885 Analog og digital elektronikk.

Innhold

Generelt om kommunikasjonssystem: informasjon, båndbredde, signal- og Fourieranalyse, forvrengning, støy. Spektrumanalysatoren, superheterodynmottaker, målemetoder for signalanalyse. AM og FM: modulasjon og demodulasjon inkl. kretsløsninger, spektralanalyse, FM-stereo, frekvensdelingsmultipleks. Pulsmodulasjon, digital modulasjon, koding, PCM, deltamodulasjon, tidsdelingmultipleks, linjekoding, feildeteksjon. Transmisjonslinjeteori: signalutbredelse, s-parametre, refleksjon, standbølge, impedanstilpasning, Smith-diagrammet. Trådløs kommunikasjon intro: spredt spektrum, romdelt multipleks (SDMA), bølgeutbredelse, refleksjon/diffraksjon, antenner, antenneforsterkning, link budsjett. satellittkommunikasjon. Mikrobølgeteknikk: oversikt komponenter inkl. bølgeledere.

Anbefalte forkunnskaper

IGR1518 Matematikk 1 (3-semester), IGR1600 Matematikk 1, IGR1601 Matematikk 2, ITE1835 Elektrisitetslære, ITE1885 Analog og digital elektronikk

Hva lærer du

Kunnskaper om

 • Metoder for analog og digital transmisjon og modulasjon
 • Om hvordan instrumentering for å måle relevante parametre fungerer.
 • Kretsløsninger for å realisere ulike typer modulasjon.
 • Deling av ressurser ved ulike typer multipleks.
 • Linjetransmisjonsteori og betingelser for effektiv signaloverføring på fysiske medier.
 • Hvordan antenner fungerer
 • Digital kommunikasjon over radionettverk, eks X25 og over satellitt-nettverk, slik som CCSDS Space Packet protocol
 • Være noe orientert om komponenter som brukes innenfor mikrobølgeteknikk

Ferdigheter

 • Kunne utføre beregninger av elementære parametere for kommunikasjon.
 • Ha praktisk erfaring med instrumentering for signalanalyse, spesielt spektralanalyse.
 • Ha praktisk erfaring med bruk av kretser for kommunikasjon.
 • Kunne stille opp linkbudsjett mellom en trådløs sender til en mottaker.

Generell kompetanse

 • Forstå prinsippene for elektronisk kommunikasjon. Få erfaring med analyse av signaler, både teoretisk og praktisk

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, regneøvinger og laboratoriearbeid.

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent 6 st laboratorieoppgaver.

Godkjent 3 st innleveringer

Eksamen og vurdering

Sluttkarakteren er en samlet vurdering av obligatorisk arbeid og skriftlig avsluttende eksamen som gir en bokstavskarakter.

Ekstern deltagelse ved utforming av eksamensoppgaver og sensorveiledning

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang i faget.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 13.06.2019
Obligatoriske lab-oppgaver innlevering 24.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Pensum

Jeffrey S. Beasley & Gary Miller: Modern Electronic Communication, 9 utg