Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

ITE1900 Programmering 1 - 10 stp

Sist endret: 17.10.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Bodø | Annet | Alta | Nettbasert |

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Overveiende praktisk med en del teori

Kan tas av enkeltemnestudenter.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Anbefalte forkunnskaper: Programmeringsdelen i IGR1608, eller tilsvarende

Innhold

Objektorientert programmering (tema noe avhengig av valgt lærebok):

  • Arv og polymorfi
  • Feilhåndtering
  • GUI programmering med hendelseshåndtering
  • Lambda expressions
  • Abstrakte klasser og interfaces
  • Binær I/O, serialisering
  • Rekursjon
  • Trådprogrammering
  • Nettverksprogrammering

Anbefalte forkunnskaper

IGR1608 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder

Hva lærer du

Kunnskap:

Kandidaten skal kunne redegjøre for prinsippene for objektorientert programmering.

Kandidaten kjenner til hva som ligger i begrepene arv og polymorfisme.

Kandidaten kjenner til avanserte modelleringsmekanismer innenfor objektorienteringen, blant annet abstrakte klasser og interfaces.

Kandidaten kjenner til mekanismene for hendelsesorientering i Java GUI programmering.

Kandidaten kjenner til serialisering, rekursjon og trådprogrammering.

Ferdigheter:

Kandidaten kan skrive objektorientert programkode ved bruk av klasser, metoder, innkapsling, arv og polymorfi.

Kandidaten kan programmere grafiske grensesnitt med hendelseshåndtering.

Kandidaten kan skrive programmer mot binærfiler og kan utnytte serialisering.

Kandidaten kan bruke et versjonshåndteringssystem.

Kandidaten kan skrive rekursive funksjoner.

Kandidaten kan skrive programmer med tråder og mot internett.

Generell kompetanse

Kandidaten kan planlegge og gjennomføre programmerings prosjekter, både alene og som deltaker i en gruppe.

Kandidaten vil tilegne seg avanserte programmeringskunnskaper

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger med teori og praktiske eksempler.

Ukentlige (ikke obligatoriske) øvingsoppgaver.

Elektroniske tester, kontrollspørsmål knyttet til gjennomgått stoff.

Obligatoriske øvingsoppgaver.

Eksamen

Arbeidskrav

5 obligatoriske oppgaver hvor 4 må være godkjent

Det kreves oppmøte i minst 2/3 av øvinger og forelesningstimer hvor lærer er tilstede.. Oppmøteregistrering.

Eksamen og vurdering

Bokstavkarakter. 5 timers digital eller skriftlig eksamen (med tilsyn, uansett eksamensform).

Kontinuasjons­eksamen

Kontinuasjon er mulig i påfølgende kontinuasjonsperiode.

Eksamensdato

Skriftlig 04.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Introduction to Java Programming, Comprehensive Version: International Edition, siste utgave, Y. Daniel Liang