høst 2018
ITE1848 Romfysikk og astronomi - 10 stp

Sist endret: 29.01.2019

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Kan tas som enkeltemne. Gjelder ikke Y-vei.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Emnet kan tas som enkeltemne, gjelder ikke Y-vei.
Søknadskode: 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert


Innhold

Solens oppbyggning, Solens ytre lag, Solvinden, magnetosfæren, ionosfæren, de ulike atmosfærelagene og nordlys. Lys og teleskop. Gravitasjon og planeters bevegelser. Forming av solsystemet. Ulike planeter med måner. Karakterisering av stjerner. Galakser.

Anbefalte forkunnskaper

IGR1600 Matematikk 1, IGR1603 Fysikk/Kjemi

Hva lærer du

Kunnskap

Kunnskap om fysiske prosesser i atmosfæren i sol-jord systemet.

Forstå hvordan vår forståelse av verdensrommet er nær knyttet til grunnleggende fysikk og teknologisk utvikling.

Kunnskap om jordas indre, magnetfelt, atmosfære, magnetosfære og ionosfære sammenlignet dette med andre planeter i og utenfor solsystemet.

Kunnskap om stjernes fysikk og utvikling, stjernesystemer, galakser, kosmologi, samt muligheten for liv i universet.

Ferdigheter

Erfaring med et 20" f/5 Newton teleskop. Presentasjonserfaring.

Generell kompetanse

Gi studentene et oversiktsbilde av sol-jord systemet og de viktigste fysiske prosessene som styrer den øvre atmosfæren og forholdene i magnetosfæren. Gi kunnskap om jorda som planet og hvordan den vekselvirker med det nære verdensrom (sola og planetsystemet), og inngår i et større system av stjerner og galakser som danner vårt observerbare univers. Arbeide i grupper og presentasjon av gruppeprosjekt.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning og prosjektarbeid

Arbeid under samlingsuke ved Skibotn feltstasjon


Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent prosjektarbeid.

Vurdering

Avsluttende skriftlig eksamen (5 timer) som teller 100% av totalkarakter i emnet. Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Timeplan


Pensum

Kompendiet "Vårt nye verdensbilde" og artikkelen "The Fury of Space Storms"

Neil F Comins: "Discovering the Essential Universe"

  • Om emnet
  • Studiested: Narvik | Nettbasert | Annet |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: ITE1848