høst 2018

ITE1843 Romteknologi - 10 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Alta | Nettbasert | Annet |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Kan tas som enkeltemne. Gjelder ikke Y-vei.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Anbefalte forkunnskaper: IGR1600 Matematikk 1, IGR1603 Fysikk/Kjemi og IGR1601 Matematikk 2

Innhold

Bakkeinstrumentering: magnetometere, riometer, ionosonde, optiske instrumenter, radar (EISCAT), Raketter: ballistikk, rakett/ nyttelast-oppbygging, rakettmotor-teknologi, beregninger på rakettmotorer i drift. raketters aerodynamikk. Ballonger: ballongtyper, beregninger på ballonger, Satellitter: referansesystemer for satellitter, baneparametre, banemekanikk, utledning av formelverk, baneberegninger, simuleringer. Satellitters og romsystemers oppbygging og funksjoner. Prinsipper og anvendelser av satellitnavigasjon. Elementær radarteknologi og spesielt syntetisk aperture radar. Antenneteori. Romteknologihistorie: Apollo, post-Apollo, Praktiske forsøk/ øvelser/kampanjer ved Andøya Rakettskytefelt inngår som en viktig del av faget.

Anbefalte forkunnskaper

IGR1518 Matematikk 1 - 3 termin, IGR1600 Matematikk 1, IGR1601 Matematikk 2, IGR1603 Fysikk/Kjemi

Hva lærer du

Kunnskaper

Kandidaten skal ha kunnskaper om

 • Bruk av raketter, ballonger og bakkebaserte instrumenter som teknologiplattform for studier av prosesser i atmosfæren
 • Banemekanikk
 • Prinsipper og anvendelser av satellittnavigasjon
 • Elementær radarteknikk og spesielt SAR
 • Oppbygging og funksjoner til romsystemer
 • Antenneteori
 • Systemer i forbindelse med en rakettoppskyting
 • Romteknologihistorie

Ferdigheter

 • Praktisk erfaring med systemer i forbindelse med en rakettoppskyting.
 • Kunne utføre beregninger av ulike satellitt-baner
 • Kunne utføre beregninger vedr ballongmekanikk
 • Kunne utføre beregninger vedr elementær radarteori
 • Kunne beregne ytelse til SAR

Generell kompetanse

 • Kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, regne- og simuleringsøvinger.

Eksamen

Arbeidskrav

Ca 3 st obligatoriske innleveringer.

Eksamen og vurdering

En avsluttende 5 timers skriftlig eksamen som gir en bokstavkarakter.

Ekstern deltagelse ved utforming av eksamensoppgaver og sensorveiledning

Kontinasjons­eksamen

Det gis kontinuasjonsadgang i faget.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 29.11.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Pensumlitteratur

Stoff utlagt på It's Learning:

Jon Bjordal: Bakkemålinger

Jon Bjordal: Forskningsballonger

Antenneteori

Radarteknologi, Eiscat og SAR

Jan-Erik Rønningen: Rakett-Teknikk

Tom Stian Andersen: Orbital Mechanics

Undervisning Høst 2018
Forelesning uni.lekt. Tom Stian Andersen
f.lekt. Stig Arne Bjørk