vår 2019

MUS-1505 Musikkteknologi - 5 stp

Sist endret: 18.02.2019

Ansvarlig fakultet

Det kunstfaglige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet fokuserer på: 

- Notasjonsprogramvare 

- Innspilling av lyd og musikk i studio og med portable opptakere 

- Redigering, prosessering og miksing av lyd og musikk 

- Grunnleggende mikrofonteknikk 

- Live electronics 

- Grunnleggende lyd og akustikklære

Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte: 

- Kunne skrive enkle arrangementer med notasjonsprogramvare 

- Kunne gjøre enkle opptak av seg selv og andre og ferdigstille disse 

- Kunne bruke live elektronics i sin utøvende virksomhet 

- Ha en bevisst og kritisk holdning til bruk av teknologi i skaping og formidling av musikk.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over to semestre med ukentlig undervisning og veiledning i grupper.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan avlegge eksamen:    

- Innlevering av to - fire arbeid.

Eksamen/vurdering:

Mappevurdering av innleverte arbeid. Vurderes med gradert karakter  etter en skala fra A-F.

Kontinuasjon påfølgende semester.

Undervisning Vår 2019
Undervsining gr.1 klassisk f.aman. Jon Marius Aareskjold
uni.lekt. Jardar Alexander Westvik
Undervsining gr.2 rytmisk f.aman. Jon Marius Aareskjold
uni.lekt. Jardar Alexander Westvik