høst 2018

BIO-1105 Innføring i biologi - 10 stp

Sist endret: 15.11.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. Dette gjelder kun opptak til enkeltemner.

Emnetype

Teoretisk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 eller matematikk S1+S2 og i tillegg ett av følgende programfag:

 •     Matematikk (R1+R2)
 •     Fysikk (1+2)
 •     Kjemi (1+2)
 •     Biologi (1+2)
 •     Informasjonsteknologi (1+2)
 •     Geofag (1+2)
 •     Teknologi og forskningslære (1+2)

Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.

Innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i biologi, altså læren om alt som lever. Emnet komplementerer kurset MBI-1002, Celle- og molekylærbiologi (vårsemesteret), og gir en innføring i ulike fagområder innen biologi, eksempelvis evolusjon, virus, prokaryoter og eukaryoter, alger, planter, sopp, evertebrater og vertebrater, kjemiske signaler og transportsystemer hos dyr, forsvar mot infeksjoner, økologi. Emnet inneholder også praktiske demonstrasjoner, semesteroppgave, kurs i informasjonskompetanse (IKOMP), skrivekurs, besøk til forskningsenhet.

Hva lærer du

Etter fullført kurs skal du ha:

Kunnskap

 • grunnleggende kunnskap om levende organismer, fra prosesser i cellen og kroppen til utvikling av mangfoldet av organismer, om samspillet mellom organismer
 • grunnleggende innsikt i sentrale biologiske teorier og problemstillinger i biologifaget, kjennskap til deler av forskningsfronten innen biologifaget
 • kjennskap til regler / etiske retningslinjer knyttet til artikkelskriving / publisering

Ferdigheter

 • kunne gjøre rede for og ha innsikt i ulike retninger innen biologifaget og beherske grunnleggende biologisk fagspråk og begreper
 • kunne finne fram i tilbudene ved et moderne universitetsbibliotek

Generell kompetanse

 • grunnleggende forståelse og innsikt innenfor ulike retninger i biologifaget, fra cellenivå til samspillet mellom mangfoldet av organismer

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

44 t forelesninger, kollokvier i tilknytning til forelesninger, semesteroppgave, besøk til relevant forskningsinstitusjon i Tromsø-området.

Deltakelse på forelesninger og kollokvier er sterkt anbefalt.

Eksamen

Avsluttende 3 t skriftilig eksamen.

Eksamen kan være av typen «vanlig beskrivende» eller «Multiple choice», eventuelt blanding av de to formene.

Bokstavkarakter A-E; F er ikke bestått.

Arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav: godkjent IKOMP, godkjent semesteroppgave.

Det gis adgang til kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 05.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BIO-1101 Biologi: Fortid, nåtid og framtid 10 stp

Pensum

Pensum i hovedsak fra boka Campbell et al.: Biology - A global approach, 11th Ed. Tema/kapitler komplementerer tema/kapitler som er del av kurset MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi, som går i vårsemesteret. Pensumliste, som også angir evt. tilleggspensum, legges ut på Canvas.
Undervisning Høst 2018
Første oppmøte: se timeplan
Forelesninger prof. Ørjan Olsvik
f.lekt. Britt Nanny Fuglesteg
prof. Ivar Folstad
prof. Morten Tryland
prof. Jeanette Hammer Andersen
prof. Elin Synnøve Mortensen
prof. Kari Anne Braathen
f.aman. Gerd Berge
f.lekt. Kjell Lindgård
f.bibl. Lars Figenschou
prof. Rolf Anker Ims
forsker Teppo Rämä
prof. David Grey Hazlerigg
post.doc. Andrea Cornelia Gerecht
prof. Kjetil Bjørnar Åsbakk
Augusta Hlin Aspar
Kollokvium gr 1 Biomedisin f.lekt. Britt Nanny Fuglesteg
prof. Ivar Folstad
prof. Morten Tryland
prof. Kari Anne Braathen
prof. Rolf Anker Ims
forsker Teppo Rämä
prof. David Grey Hazlerigg
post.doc. Andrea Cornelia Gerecht
Kollokvium gr 3 BIOTEK prof. Ivar Folstad
prof. Aina Westrheim Ravna
prof. Kari Anne Braathen
forsker Teppo Rämä


Kontakt

personkort.JPG

Andreassen, Siv


Telefon: +4777646381 siv.andreassen@uit.no

Kjetil-Åsbakk-2014.jpg

Åsbakk, Kjetil


Telefon: +4777625216 kjetil.asbakk@uit.no