høst 2018

FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten - 10 stp

Sist endret: 27.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk på i de fleste bachelorprogram. Kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.

Innhold

Emnet er organisert rundt fem tema: Mennesket, kunnskap, etikk, politikk og natursyn og vitenskap.

Kurset gir en innføring i filosofiske diskusjoner knyttet til menneskets natur og virksomhet, menneskelig kunnskap og kunnskapsproduksjon, grunnleggende spørsmål knyttet til moralsk og politisk aktivitet, vitenskapelig tenkning og ulike oppfatninger om naturen.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse

 • Kurset tar for seg følgende spørsmål: Hva vil det si å være et menneske? Hva er kunnskap? Hva er rett og galt? Hva er et rettferdig samfunn? Hva er naturen? Hva er vitenskap? Studenten skal kunne
  • Forklare hva spørsmålene går ut på.
  • Forklare filosofiske begreper som brukes for å diskutere dem.
  • Forklare sentrale teorier som forsøker å besvare dem.
  • Forklare argumenter for og mot teoriene.

Ferdigheter

 • Studentene skal kunne
  • Anvende de filosofiske begrepene og teoriene i nye sammenhenger og på konkrete eksempler.
  • Identifisere argumentasjonen i en tekst.
  • Vurdere og kritisere argumenter på et grunnleggende nivå.

Generell kompetanse

 • Studentene skal kunne
  • Reflektere selvstendig og kritisk.
  • Uttrykke seg på en akademisk måte.
  • Delta i en muntlig akademisk diskusjon.
  • Utforme en akademisk tekst.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen går over 9 - 12 uker og består av forelesninger (2t pr. uke) og seminarer (3t pr. uke). Seminarene er innrettet mot ulike fagområder, uten at det skaper noen bindinger for senere studier.   

Emnet evalueres en gang pr. programperiode, med midt- eller sluttevaluering. Evalueringen foretas skriftlig eller muntlig. Denne gjennomgås av faglærer og drøftes i programstyret.

Eksamen

Arbeidskrav:

Det kreves 75% oppmøte på seminarundervisningen for å kunne framstille seg til eksamen.

Eksamen og vurdering:

Mappeevaluering som består av en hjemmeeksamen (semesteroppgave) på 5 sider (1800-2200 ord) og en muntlig prøve.

For å bestå eksamen må begge delene være bestått.

Oppgaven og muntlig vurdering vurderes under ett, og det gis en samlet karakter.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Det blir ikke avholdt kontinuasjonseksamen.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave, individuelt. innlevering 06.11.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FIL-0701 Examen philosophicum, Distriktsvarianten 10 stp
FIL-0702 Examen philosophicum, nettbasert 10 stp
EXPHILD Examen philosophicum distriktsvarianten 10 stp
EXPHILT Examen philosophicum tromsøvarianten 10 stp
FIL-0703 Examen philosophicum, nettbasert for Forsvaret 10 stp
FIL-0704 Examen philosophicum, nettbasert med samlinger 10 stp

Pensum

Anfinsen, R. og Christensen E. (red.): Menneske, natur og samfunn, Universitetsforslaget 2013.

NB! Det er vesentlige endringer i boka med hensyn til prøveutgaven fra 2012, slik at prøveutgaven ikke egner seg som pensumbok. I tillegg kommer kopisamlinger spesifikk for hva en jobber med i seminargruppa.

Jussgruppene har egne pensum: Anfinsen, R. og Christensen E. (red.): Menneske, natur og samfunn, Universitetsforslaget 2013:

·         Kap. 1: Hva er mennesket? ·         Kap. 3: Etikk Kap. 4: Politikk og samfunn

Kolflaath, Eivind: Språk og argumentasjonsteori med eksempler fra juss. Bergen 2003.

Pensum får du kjøpt på universitetets bokhandel, Akademika.

Undervisning Høst 2018
Orienteringsmøte: 16.8, Andre Fak.kl. 13.15, HSL-fak kl. 14.15, Aud 1
Forelesning Første gang:17.august 2018

Forelesning Kun studenter ved HSL-fakultetet Gjelder kun for studenter på HSL-fakultetet

f.aman. Jonas Jakobsen
Første gang: Fredag 17.08.2018, kl.10.15-12.00

Forelesning - Studenter andre fakultet Gjelder for studenter fra andre fakultet

f.aman. Jonas Jakobsen
Første gang: Fredag 17.08 2018, kl. 08.15-10.00

Seminar Hver student melder seg på og følger én og samme gruppe gjennom hele semesteret. Gruppetilhørighet avhenger av hvilket studieløp du har planlagt. Se under den enkelte gruppe. Seminarundervisninga er obligatorisk.

Første gang: Uke . Se under den enkelte gruppe.

HS-1 Studenter ved HSL-fak. HS-1 er for HSL-studenter

f.aman. Anna-Karin Margareta Andersson
Første gang torsdag 23. august.

HS-2 For stud. på B-FIL HS-2 er for HSL-studenter på B-FIL

f.aman. Trine Antonsen
Første gang torsdag 23. august.

HS-3 Studenter ved HSL-fak. HS-3 er for HSL-studenter

uni.lekt. Fredrik Nilsen
Første gang torsdag 23. august.

HS-4 Studenter ved HSL-fak HS-4 er for HSL-studenter

prof. Beatrix Himmelmann
Første gang torsdag 23. august.

HS-5 studenter ved HSL-fak HS-5 er for HSL-studenter

uni.lekt. Torje Mikalsen
HS-6 Studenter ved HSL-fak. HS-6 er for HSL-studenter

uni.lekt. Joakim Berg Larsen
Første gang torsdag 23. august.

HS-7 Studenter ved HSL-fak HS-7 er for HSL-studenter

f.aman. Anna-Karin Margareta Andersson
Første gang torsdag 23. august.

HS-8 Studenter ved HSL-fak HS-8 er for HSL-studenter

uni.lekt. Thea Konstanse Bjørnsdatter Isaksen
Første gang torsdag 23. august.

F-21 Fiskerifag F-21 er for fiskerifag

f.aman. Mathias Slåttholm Sagdahl
Første gang mandag 20. august.

F-22 Fiskerifag F-22 er for fiskerifag

uni.lekt. Thea Konstanse Bjørnsdatter Isaksen
Første gang mandag 20. august.

F-23 Fiskerifag F-23 er for Fiskerifag

uni.lekt. Joakim Berg Larsen
Første gang mandag 20. august.

PS-31 Psykologi PS-31 er for psykologistudenter.

uni.lekt. Torje Mikalsen
Første gang tirsdag 21. august.

PS-32 Psykologi PS-32 er for psykologistudentar.

f.aman. Roar Anfinsen
Første gang tirsdag 21. august.

PS-33 Psykologi PS-33 er for psykologistudenter.

f.aman. Anna-Karin Margareta Andersson
Første gang tirsdag 23. august.

PS-34 Psykologi PS-34 er for psykologistudentar.

uni.lekt. Thea Konstanse Bjørnsdatter Isaksen
Første gang tirsdag 21. august.

PS-35 Psykologi PS-35 er for psykologistudentar.

uni.lekt. Joakim Berg Larsen
Første gang tirsdag 21. august.

PS-36 Psykologi PS-36 er for psykologistudentar.

prof. Michael Paul Morreau
Første gang tirsdag 21. august.

PS-37 Psykologi PS-37 er for psykologistudentar.

f.aman. Roar Anfinsen
Første gang tirsdag 21. august.

PS-38 Psykologi PS-38 er for psykologistudentar.

uni.lekt. Fredrik Nyseth
Første gang tirsdag 21. august.

PS-39 Psykologi PS-39 er for psykologistudentar.

uni.lekt. Fredrik Nilsen
Første gang tirsdag 21. august.

PS-40 Psykologi PS-40 er for psykologistudentar.

f.aman. Mathias Slåttholm Sagdahl
Første gang tirsdag 21. august.

PS-41 Psykologi PS-41 er for psykologistudentar.

f.aman. Mathias Slåttholm Sagdahl
Første gang tirsdag 21. august.

PS-42 Psykologi PS-42 er for psykologistudentar.

f.aman. Anna-Karin Margareta Andersson
Første gang tirsdag 21. august.

PS-43 Psykologi PS-43 er for psykologistudenter.

f.aman. Svein Anders Noer Lie
Første gang tirsdag 21. august.

PS-44 Psykologi PS-44 er for psykologistudenter.

uni.lekt. Espen André Lauritsen
Første gang tirsdag 21. august.

PS-45 Psykologi PS-45 er for psykologistudenter.

Første gang tirsdag 21. august.

PS-49 Psykologi Venteliste PS-49 er for psykologistudentar.

Første gang tirsdag 21. august.

J-70 Juridiske fag (IMA-JUS). J-70 er kun for jusstudentar.

f.aman. Jon Øyvind Stokke
Første gang mandag 20. august.

J-71 Juridiske fag (IMA-JUS). J-71 er kun for jusstudentar.

uni.lekt. Fredrik Nilsen
Første gang mandag 20. august.

J-72 Juridiske fag (IMA-JUS). J-72 er kun for jusstudentar.

uni.lekt. Fredrik Nyseth
Første gang mandag 20. august.

J-73 Juridiske fag (IMA-JUS). J-73 er kun for jusstudentar.

f.aman. Jon Øyvind Stokke
Første gang tirsdag 21. august.

J-74 Juridiske fag (IMA-JUS). J-74 er kun for jusstudentar.

uni.lekt. Fredrik Nyseth
Første gang tirsdag 21. august.

J-75 Juridiske fag (IMA-JUS). J-75 er kun for jusstudentar.

f.aman. Jon Øyvind Stokke
Første gang torsdag 23. august.

J-76 Juridiske fag (IMA-JUS). J-76 er kun for jusstudentar.

uni.lekt. Fredrik Nyseth
Første gang torsdag 23. august.

J-77 Juridiske fag (IMA-JUS) J-77 er kun for jusstudentar.

uni.lekt. Fredrik Nilsen
Første gang torsdag 23. august.

J-78 Juridiske fag Venteliste J-78 er kun for juridiske fag

NT-81 Naturvitskap og teknologi. NT-81 er for studentar ved Fakultet for naturvitskap og teknologi, samt studentar på akvakultur, fiskehelse og marin bioteknologi ved Institutt for arktisk og marin bioteknologi.

uni.lekt. Torje Mikalsen
Første gang onsdag 22. august.

NT-82 Naturvitskap og teknologi. NT-82 er for studentar ved Fakultet for naturvitskap og teknologi, samt studentar på akvakultur, fiskehelse og marin bioteknologi ved Institutt for arktisk og marin bioteknologi.

uni.lekt. Joakim Berg Larsen
Første gang onsdag 22. august.

NT-83 Naturvitskap og teknologi. NT-83 er for studentar ved Fakultet for naturvitskap og teknologi, samt studentar på akvakultur, fiskehelse og marin bioteknologi ved Institutt for arktisk og marin bioteknologi.

f.aman. Anna-Karin Margareta Andersson
Første gang onsdag 22. august.

NT-84 Naturvitskap og teknologi. NT-84 er for studentar ved Fakultet for naturvitskap og teknologi, samt studentar på akvakultur, fiskehelse og marin bioteknologi ved Institutt for arktisk og marin bioteknologi.

uni.lekt. Thea Konstanse Bjørnsdatter Isaksen
Første gang onsdag 22. august.

NT-85 Naturvitskap og teknologi. NT-85 er for studentar ved Fakultet for naturvitskap og teknologi, samt studentar på akvakultur, fiskehelse og marin bioteknologi ved Institutt for arktisk og marin bioteknologi.

Første gang onsdag 22. august.

NT-89 Naturvitskap og teknologi NT-89 er for studentar ved Fakultet for naturvitskap og teknologi, samt studentar på akvakultur, fiskehelse og marin bioteknologi ved Institutt for arktisk og marin bioteknologi.

Første gang onsdag 22. august.

M-91 Medisin og Odontologi. M-91 er kun for medisin- og odontologistudentar.

prof. Michael Paul Morreau
Første gang fredag 24. august.

M-92 Medisin og Odontologi. M-92 er kun for medisin- og odontologistudentar.

f.aman. Jon Øyvind Stokke
Første gang fredag 24. august.

M-93 Medisin og Odontologi. M-93 er kun for medisin- og odontologistudentar.

uni.lekt. Fredrik Nilsen
Første gang fredag 24. august.

M-94 Medisin og Odontologi. M-94 er kun for medisin- og odontologistudentar.

f.aman. Anna-Karin Margareta Andersson
Første gang fredag 24. august.

M-95 Medisin og Odontologi. M-95 er kun for medisin- og odontologistudentar.

uni.lekt. Thea Konstanse Bjørnsdatter Isaksen
Første gang fredag 24. august.

M-96 Medisin og odontologi M-96 er kun for medisin og odontologistudentar

uni.lekt. Joakim Berg Larsen
Første gang fredag 24. august.

ER-98 Ernæring ER-98 KUN for studenter på Bachelorprogrammet i ernæring.

f.aman. Svein Anders Noer Lie
Første gang fredag 24. august.

FX-101 Fiskerifag (reserve) Fx-101 er for studentar ved Noregs fiskerihøgskole som er oppmeldt til bachelorstudiet i fiskeri og havbruksvitenskap.

Første gang mandag 20. august.

FX-102 Fiskerifag (reserve) Fx-102 er for studentar ved Noregs fiskerihøgskole som er oppmeldt til bachelorstudiet i fiskeri og havbruksvitenskap.

198 - Stud. som tidligere har godkjent obl. oppmøte til underv. Gruppe 198 er for studenter som tidligere har godkjent obl.oppmøte til undervisning.

Eksamen Innlevering hjemmeoppgave: 6.nov. kl. 13.00:gjelder kun Campus Tromsø Muntlig: HS og PS grupper uke 48 - Øvrige grupper uke 47.

Orienteringsmøter Orienteringsmøte: 16.8.2018, Kl. 13.00, (HSL-fak kl. 14.00) Aud 1

Kontaktperson:

Heine A. Holmen


Kontakt
Herbjørg-Kristiansen

Herbjørg Anie Hansen


Førstekonsulent
Telefon: +4777623219 herbjorg.kristiansen@uit.no

Sørensen, Grethe


Førstekonsulent
Telefon: +4777644857 gso000@post.uit.no

Fagansvarlig
Heine A. Holmen