vår 2019

KVI-2020 Kunst i kontaktsonen: europeiske framstillinger av og forestillinger om "Den nye verden", 1492-1914 - 10 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet (eller tilsvarende fordypning) er obligatorisk i bachelorgraden i kunsthistorie.

Opptakskrav

9199 - enkeltemner lavere grad

Innhold

Emnet gir en fordypning i europeisk kunst og visuell kultur med motiver fra "Den nye verden" i perioden 1492 til 1914, det vil si fra Columbus' "oppdagelse" av Amerika til utbruddet av første verdenskrig. Den nye verden blir her avgrenset til å gjelde Amerika, Østen, Afrika, Australia, øyer i Sør-Stillehavet og Arktis. I tillegg til billedkunst og skulptur, diskuterer emnet andre typer media, spesielt fotografi, amatørskisser og illustrasjoner, basert på virkelige og imaginære møter med ikke-europeiske mennesker, kulturer og landskap. Sentralt for vår analyse av dette materialet er en forståelse av kunst og visuell kultur som konstruksjon. Emnet undersøker hvilke sosiale, politiske, religiøse og estetiske føringer som ligger bak oppkomsten og utformingen av individuelle verk, samt påvirkningen av direkte møter med mennesker, kultur og natur i Den nye verden. Studentene introduseres for postkolonial teori og terminologi.

Anbefalte forkunnskaper

KVI-1010 Epoke og stil, KVI-1014 Visuell analyse, KVI-1015 Teori og metode, KVI-1113 Fra Campus til Capitol: kunsthistorisk feltarbeid

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

  • God kjennskap til noen sentrale kunstnere, tegnere, verk/arbeider og sjangere i perioden og den parallelle historien om ulike former for kolonialisme i "Den nye verden"
  • Forståelse av postkolonial teori og terminologi
  • Forståelse av sammenhenger mellom europeisk kolonialisme og visuelle framstillinger av mennesker, kultur og natur i "Den nye verden".

Ferdigheter

Studenten kan:

  • Formidle om kunstverk muntlig og skriftlig
  • Analysere, problematisere og diskutere europeisk kunst og visuell kultur som omhandler Den nye verden
  • Diskutere og problematisere postkoloniale teorier
  • Forstå kunst og visuell kultur i sin ideologiske, kulturelle og politiske sammenheng.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, seminarer og gruppearbeid. I tillegg kommer feltarbeid på museer - om mulig ekskursjon til relevante museer i en europeisk storby.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  • To godkjente muntlige presentasjoner over oppgitt emne.

Eksamen består av:

  • Hjemmeoppgave med varighet 6 dager og omfang på 6 sider

(linjeavstand halvannen, skriftstørrelse 12).Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave utlevering 22.05.2019 innlevering 29.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Bøker:

Pratt, Mary-Louise. 2008. Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation. Routledge. Andre utgave. Kapitler: 1. Introduction: Criticism in the contact zone, s. 1-12 (12 sider); Kap. 2. Science, planetary consciousness, interiors, s. 15-36 (21 sider); Kap. 5. Eros and abolition s. 84-105 (21 sider). Totalt 54 sider. 

McAleer, John og Rigby, Nigel. 2017. Captain Cook and the Pacific: Art, Exploration and Empire. Yale University Press. Kapitler: 2-6, 8. Totalt 167 sider.

Pratt, Stephanie. 2005. American Indians in British Art, 1700-1840. Totalt 150 sider. 

Kompendium: 

*Smith, Bernard. 1992. Imagining the Pacific: in the Wake of the Cook Voyages. Yale University Press. kap. 1: “Art in the Service of Science and Travel”, s. 1-39. Totalt 39 sider. 

*Hulton, Paul. 1984. America 1585: The Complete Drawings of John White. University of North Carolina Press. s. 27-38. Totalt 11 sider. 

*Barringer, Tim. 2002. “The Course of Empires: Landscape and Identity in America and Britain, 1820-1880”, i Tim Barringer and Andrew Wilton, American Sublime: Landscape Painting in the United States 1820-1880. s. 39-65. Totalt 26 sider. 

*Nelson, Charmaine. 2016. Slavery, Geography and Empire in Nineteenth-Century Marine Landscapes of Montreal and Jamaica. Routledge. Kap. 1: “Colonialism and art: Landscape and empire”, s. 41-58; Kap. 5: “Landscaping Jamaica”, s. 195-216. Totalt 38 sider. 

*Kerr, Joan. 2006. ““Same but different”: Women artists in colonial Australia”, i Deborah Cherry og Janice Helland (red.), Local/Global: Women Artists in the Nineteenth Century. Kap. 1, s. 15-34. Totalt 19 sider. 

*Huneault, Kristina. 2006. “Placing Frances Anne Hopkins: a British-born artist in colonial Canada”, i Deborah Cherry og Janice Helland, Local/Global: Women Artists in the Nineteenth Century. Kap. 9, s. 179-200. Totalt 21 sider.  

*Said, Edward. 1994 [1993]. Culture and Imperialism. Vintage. s. 1-15. Totalt 15 sider. 

*Coombes, Annie E. Reinventing Africa: Museums, Material Culture and Popular Imagination. Yale University Press. Kap. 1, “Material Culture at the Crossroads of Knowledge: The Case of the Benin ‘Bronzes’”, s. 7-28. Totalt 21 sider. ISBN: 0-300-05972-8.  

*Fur, Gulög. 2017. “Concurrences as a Methodlology for Discerning Concurrent Histories”, i Diana Brydon, Peter Forsgren og Gunlög Fur (red.), Concurrent Imaginaries, Postcolonial Worlds: Towards Revised Histories. Brill. s. 33-58. Totalt 25 sider. 

*Tobin, Beth Fowkes. Picturing Imperial Power: Colonial Subjects in Eighteenth-Century British Painting. Duke University Press. Kap. 1: “Brining the Empire Home: The Black Servant in Domestic Portraiture”, s. 27-54. Totalt 27 sider. 

Elektroniske tekster: 

Klarer, Mario Humanitarian Pornography: John Gabriel Stedman's Narrative of a Five Years Expedition Against the Revolted Negroes of Surinam (1796) New Literary History 36.4 (2005): 559-587. Totalt 28 sider. 

Fraccia, Carmen(Lack of) Visual Representation of Black Slaves in Spanish Golden Age Painting Journal of Iberian and Latin American Studies, Vol. 10/1 (2004) s. 23-34. Totalt 11 sider.

Rodríguez, Luis Méndez Slavery and the Guild in Golden Age Painting in Seville Art in Translation, Vol. 7/1 (2015) s. 123-139. Totalt 16 sider.

Heike, Paul Christopher Columbus and the Myth of ‘Discovery’ The Myths That Made America: An Introduction to American Studies, Transcript Verlag, Bielefeld, (2014) s. 43–88. Totalt 45 sider.

Brienen, Rebecca Parker Visions of Savage Paradise: Albert Eckhout, Court Painter in Colonial Dutch Brazil “Introduction” (2007)s. 11-26. Totalt 15 sider.

Brienen, Rebecca Parker “Who Owns Frans Post?”,The Legacy of Dutch Brazil (2014) M. Van Groesen (red.) Cambridge: Cambridge University Press.

Farrington, Lisa E Reinventing Herself: the Black Female Nude (2004) Woman’s Art Journal, Vol. 24/2, s. 15-23. Totalt 8 sider.

Høvik, Ingeborg “Framing the Arctic: Reconsiderig Roald Amundsen’s Gjøa Expedition Imagery” Nordlit, 35. s. 137-160. Totalt 23 sider.

PDF i Canvas

Barringer, Tim. 1996. Fabricating Africa: Livingstone and the visual image 1850-1874. In David Livingstone and the Victorian Encounter with Africa, edited by J. M. Mackenzie. London: National Portrait Gallery: 169-197. Totalt 28 sider. ISBN: 1855141779, 9781855141773

I alt 806 siderKontakt
Ingeborg Høvik

Ingeborg Høvik


Førsteamanuensis kunsthistorie
Telefon: +4777645689 ingeborg.hovik@uit.no

Kari Torill Guldahl ISK

Guldahl, Kari Torill


Studiekonsulent for medie- og dokumentasjonsvitenskap, kunsthistorie
Telefon: +4777644263 kari.t.guldahl@uit.no