vår 2019

SPDPRA4 Praksis 4 - Sykepleie til eldre og psykisk syke - 12 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Norges arktiske Universitet campus Harstad.

Innhold

Praksisstudier - 8 ukers varighet

Hva lærer du

Kunnskapsmål og ferdighetsmål:

  • kunne om kroniske sykdommer, behandling, og utfordringer i forhold til eldre og personer med psykiske lidelser
  • vise evne til å lede grupper
  • undervise/veilede studenter eller ansatte
  • anvende grunnleggende og spesielle sykepleieferdigheter
  • delta aktivt i tverrfaglig samarbeid
  • reflektere over egen yrkesutøvelse
  • ha kunnskap om lovverk som regulerer helsetjenestene
  • kunne utforme en plan for sykepleien
  • anvende dokumentasjon og rapport
  • kunne redegjøre for praksisplassens organisatoriske plassering

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Refleksjonsgrupper, selvstudier og praktiske studier.

Eksamen

Arbeidskrav: Personlig ukeslogg, kontinuerlig arbeid med læringsutbytte og selvevaluering.

Praksis vurderes til bestått eller ikke bestått.

Timeplan