høst 2018

BED-3087 Å kommunisere - 10 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på master i ledelse og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Informasjon

Kommunikasjon

Formidling

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse:

Studenten skal ha:

  • kunnskap om kommunikasjonsteorier som er relevante for ledelse, herunder kunnskap til å håndtere spesielle utfordringer strukturelt og kulturelt i organisasjoner.
  • kunnskap om prinsipper og verktøy for kommunikasjon i virksomheter internt og eksternt.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne:

  • utarbeide strategier og planer for kommunikasjontiltak, formidling og presentasjoner.
  • lede gjennomføring av kommunikasjonsplaner og -tiltak.
  • gjennomføre praktiske kommunikasjonstiltak som møter, muntlige presentasjoner, skriftlige presentasjoner, mediekontakt, bruk av sosiale medier.

 

Kompetanse:

Studenten skal være i stand til å

  • lede planlegging og gjennomføring av virksomhetens kommunikasjon på en slik måte at kommunikasjonen bidrar til at virksomhetens mål blir nådd.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner, studentframlegg.

Eksamen

Arbeidskrav:
Skriftlig innlevering eller muntlig presentasjon, individuelt eller i gruppe.

Eksamen:
3 ukers individuell hjemmeeksamen, Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 27.11.2018 innlevering 18.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no