høst 2018
ARK-1017 3D-arkeologi: Dokumentasjon, formidling og forskning - 5 stp

Sist endret: 29.01.2019

Emnetype

Valgfritt praksisemne. Emnet er forbeholdt studenter på bachelorprogrammet i arkeologi. Emnet er begrenset til 10 studenter.

Det anbefales å ha gjennomført ARK-1014 Hva er arkeologi? og enten ARK-1012 Fra istidsjegere til jordbrukere eller ARK-1013 Høvdingdømmer og stater, samer og nordmenn som forkunnskaper.


Innhold

3D-teknologi blir stadig mer etterspurt innenfor dokumentasjon, analyse og formidling av forhistoriske gjenstander og lokaliteter, arkitektur og ruiner, kunst og bergkunst samt landskapstopografi, for å nevne noe. Bruken av 3D-dokumentasjon har eksplodert de siste ti årene primært som følge av den hurtige teknologiske utviklingen og den økte tilgangen på stor prosessorkraft. Der 3D-dokumentasjon tidligere krevde kostbart spesialisert utstyr som industrielle laserscannere, er teknologien nå tilgjengelig for alle med tilgang til et digitalt kamera.

Emnet skal gi et godt grunnlag for videre arbeid med 3D-verktøy innen arkeologi og tilgrensende fag, og har som mål å stimulere til økt bruk av teknologien og bedre forståelsen av hvilke muligheter og begrensninger som eksisterer.

Studentene kan velge mellom tre ulike fordypninger:

 • 3D-scanning («structured light»),
 • fotogrammetri («structure from motion»)
 • 3D-printing («fused deposition modelling») 


Anbefalte forkunnskaper

ARK-1012 Fra istidsjegere til jordbrukere, ARK-1013 Høvdingdømmer og stater, samer og nordmenn, ARK-1014 Hva er arkeologi?

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • Grunnleggende teoretisk kunnskap om muligheter og begrensninger med 3D-verktøy til dokumentasjon, presentasjon og analyse av arkeologiske gjenstander og utgravninger
 • Grunnleggende praktisk kunnskap om 3D-scanning, fotogrammetri og 3D-printing.
 • Kunnskap om ulike typer utstyr, programvare, formater og nettløsninger for produksjon og presentasjon av 3D-data.

Ferdigheter

Studenten kan en av følgende:

 • 3D-scanne et arkeologisk gjenstandsfunn og produsere en ferdig og måleriktig modell
 • Benytte fotogrammetri til å dokumentere større overflater/objekter, samt produsere 3D-data og ortofoto
 • Sette opp og konfigurere en 3D-printer, samt skrive ut en måleriktig arkeologisk gjenstand

Kompetanse

Studenten kan

 • benytte seg av 3D-teknologi til dokumentasjon og presentasjon av arkeologi på et grunnleggende nivå.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.


Undervisning

Undervisningen består av to dobbelttimer med både praktisk og teoretisk undervisning, samt fire obligatoriske seminarer og en frivillig ekskursjon. Det vil være et opphold på to uker mellom forelesningene og seminarene hvor studentene skal fordype seg i pensum. Deltagerne velger enten 3D-scanning, fotogrammetri eller 3D-printing som fordypning, og deles i tre respektive grupper. Seminarene vil bestå av praktisk instruksjon og arbeid på laboratorium, mens ekskursjonen vil gå til et sted eller objekt i nærområdet som kan dokumenteres med fotogrammetri.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Deltagelse på alle seminarer.

Eksamen:

Eksamen består av: Lærernes evaluering av studentenes arbeid på seminarene, innlevering av en femsiders oppgave (1500-1800 ord) samt en 3D-modell, eller selvprodusert GIS-data (ortofoto, høydemodell eller annen georeferert data) eller 3D-print.

Eksamen vurderes med bestått/ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Det er ikke anledning til å ta kontinuasjonseksamen i emnet.


Timeplan


Pensum

Pensum består av ca. 300 sider.

Pensum høst 2018 og vår 2019

Totalt omfang er 231 sider faglitteratur pluss brukeveiledninger o.l. tilsvarende 100 sider

*Baliño, I. H. 2016. Processing a detailed digital terrain model using photogrammetry and UAVs at Cerro de la Máscara, Sinaloa, Mexico. The SAA Archaeological Record 16 (2): 25-29. - 5 sider.

 

*Brun, W. 2017. Når materiell kultur blir digital - ei viktig vending i norsk arkeologi. Viking LXXX: 181-202. - 22 sider.

 

*Eve, S. 2018. Losing our Senses, an Exploration of 3D Object Scanning. Open Archaeology 4 (1): 114-122. - 9 sider.

 

*Forte, M. 2014. 3D Archaeology: New Perspectives and Challenges - The Example of Çatalhöyük. Journal of Eastern Mediterranean Archaeology and Heritage Studies 2 (1): 1-29. - 29 sider.

 

*Golubiewski-Davis, K. 2018. From 3D Scans to Networks: Using Swords to Understand Communities of Central European Bronze Age Smiths. Open Archaeology 4 (1): 123-144. - 22 sider.

 

*Gutiérrez, G. & Searcy, M. T. 2016. Introduction to the UAV special edition. The SAA Archaeological Record 16 (2): 6-9. - 4 sider.

 

*Kjellman, E. 2012. From 2D to 3D - A photogrammetric revolution in archaeology? Master's thesis in archaeology, UiT The Arctic University of Norway. - NB: Kun side 3- 31 - 29 sider.

 

*Molloy, B. & Milic, M. 2018. Wonderful Things? A Consideration of 3D Modelling of Objects in Material Culture Research. Open Archaeology 4 (1): 97-113. - 17 sider.

 

* Morgan, C. & Eve, S. 2012. DIY and digital archaeology: what are you doing to participate? World Archaeology 44 (4): 521-537. - 17 sider.

 

*Rua, H. & Alvito, P. 2011. Living the past: 3D models, virtual reality and game engines as tools for supporting archaeology and the reconstruction of cultural heritage - the case-study of the Roman villa of Casal de Freiria. Journal of Archaeological Science 38 (12): 3296-3308. - 13 sider.

 

*Wechsler, S., Lipo, C., Lee, C. & Hunt, T. L. 2016. Technology in the Skies - Benefits of commercial UAS for Archaeological Applications. The SAA Archaeological Record 16 (2): 36-42. - 7 sider.

 

*Willis, M. D., Koenig, C. W., Black, S. L. & Castañeda, A. M. 2016. Archaeological 3D Mapping: The Structure from Motion Revolution. Journal of Texas Archaeology and History 3: 1-36. - 35 sider.

 

**Zubrow, E. B. W. 2006. Digital archaeology: a historical context. In Evans, T. L. & Daly, P. T. (eds.) Digital Archaeology: Bridging Method and Theory: 10-31. London and New York: Routledge. - 22 sider.

 

Manualer og brukerveiledninger (alle digitalt tilgjengelige, tilsvarer rundt 100 sider)

*Agisoft PhotoScan User Manual

*Artec Studio 12 User Manual

*ideaMaker User Manual

*PreForm User Manual

+ Diverse interne notater/veiledninger

 

Nettsider

https://sketchfab.com

https://www.thingverse.com

 

* Digitalt tilgjengelig

** Lånes og kopieres

 

JEA 08.06.2018

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: ARK-1017
 • Undersider