høst 2018
BED-2036F Praktisk bedriftsutvikling - 10 stp

Sist endret: 08.02.2019

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)


Innhold

Emnet tar utgangspunkt i ervervet kompetanse fra gjennomførte emner i bachelorprogrammet og fokuserer på praktisk bedriftsutvikling mhp.:

1. planlegging av endringer.

2. gjennomføring av endringer – implementering, evaluering og oppfølging med vekt på oppnådde resultater.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • Hvordan planlegge endringsprosesser knyttet til praktisk bedriftsutvikling
 • Hvordan gjennomføre endringsprosesser knyttet til praktisk bedriftsutvikling

 

Ferdigheter:

 • Sette sammen team til planlegging av endringsprosesser
 • Lage program for gjennomføring og oppfølging av endringsprosesser knyttet til praktisk bedriftsutvikling

 

Kompetanse:

 • Forberede kandidaten på å bekle rollen som leder i næringslivet
 • Bidra til økt lønnsomhet gjennom praktiske ferdigheter innen praktisk bedriftsutvikling

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesere fra HHT og gjesteforelesere belyser valgte tema innen praktisk bedriftsutvikling, deretter plenumsdiskusjon hvordan utvikle og implementere valgt tema. Deretter skriftlig paper som beskriver beste planlegging og gjennomføring, samt muntlig presentasjon av paper i plenum. Grupper av fem som presenterer to paper i løpet av kurset.

Eksamen

To innleveringer med presentasjoner. Hver innlevering med presentasjon teller 50 %. Karakterskala A-E, med F som stryk.

Eksamen arrangeres av campus Alta.

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.


Timeplan


Studiepoengreduksjon

BED-2036 Praktisk bedriftsutvikling 10 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika Tromsø eller Narvik. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no
 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-2036F
 • Undersider