høst 2018
BED-2054 Innocase - 10 stp

Sist endret: 22.02.2019

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 


Innhold

Emnet gir en generell innføring i flere aktuell innovasjonens-metoder. Av disser står Design Thinking sentralt, Lean startup, customer development og business model canvas er også et tema. I dette kurset vil vi starte med å lære de nevnte metodene for å senere anvende de i praksis. Hovedmengden av tiden i dette emnet vil studentene bruke på å anvende metodene de har lært på en reel bedriftscase. I tillegg vil studenter måtte dra nytte av annen kunnskap de har lært. Studenter skal jobbe i multidisiplinære grupper hvor den individuelles student sin fagkompetanse skal løfte gruppen som en helhet. Studentene vil tilbringe mye tid utenfor campus i sitt arbeid med bedriften, i form av bedriftsbesøk, undersøkelsen, intervju og reiser.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper:

 • Ha kunnskap om innovasjonsmetoder presentert i faget.
 • Ha kunnskaper om hvordan bedrifter jobber med innovasjons problemstillinger.
 • Ha kunnskaper om hvordan jobbe i multidisiplinære grupper.
 • Ha kunnskaper om bedrifters markedsarbeid.
 • Ha kunnskaper om hvordan gjennomføre markedsundersøkelser.

Ferdigheter:

 • Kunne anvende innovasjonsmetoder i en tildelt case.
 • Kunne bearbeide og konkretisere problemstillinger i en gitt case.
 • Kunne delta og bidra i en grupper med forskjellig kompetanse.
 • Kunne gjennomføre markedsundersøkelser for gitt case.

Generell kompetanse:

 • Kunne anvende og lede en innovasjonsprosjekt selvstendig eller for andre.
 • Kunne identifisere, konkretisere og bestemme problemstilling for andre eller for eget prosjekt.
 • Kunne se hvilken kompetanse et team trenger og på en god måte utnytte denne.
 • Kunne designe, gjennomføre og anvende markedsundersøkelser.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, workshops, praktisk arbeid med veiledning.

Eksamen

Eksamen består av tre deler. En muntlig gruppepresentasjon, en skriftlig gruppeinnlevering og en individuell innlevering. De tre delene vurderes samlet og det gis kun samlet karakter. Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk.

Timeplan

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika Tromsø eller Narvik. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-2054
 • Undersider