vår 2018

ITE1845 Kommunikasjonsteknikk - 10 stp

Sist endret: 31.01.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Alta | Nettbasert | Annet |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Anbefalte forkunnskaper: IGR1518 Matematikk 1 - 3 termin, IGR1600 Matematikk 1, IGR1601Matematikk 2, ITE1835 Elektrisitetslære og ITE1885 Analog og digital elektronikk.

Innhold

Generelt om kommunikasjonssystem: informasjon, båndbredde, signal- og Fourieranalyse, forvrengning, støy. Spektrumanalysatoren, superheterodynmottaker, målemetoder for signalanalyse. AM og FM: modulasjon og demodulasjon inkl. kretsløsninger, spektralanalyse, FM-stereo, frekvensdelingsmultipleks. Pulsmodulasjon, digital modulasjon, koding, PCM, deltamodulasjon, tidsdelingmultipleks, linjekoding, feildeteksjon. Transmisjonslinjeteori: signalutbredelse, s-parametre, refleksjon, standbølge, impedanstilpasning, Smith-diagrammet. Trådløs kommunikasjon intro: spredt spektrum, romdelt multipleks (SDMA), bølgeutbredelse, refleksjon/diffraksjon, antenner, antenneforsterkning, link budsjett. satellittkommunikasjon. Mikrobølgeteknikk: oversikt komponenter inkl. bølgeledere.

Anbefalte forkunnskaper

IGR1518 Matematikk 1 - 3 termin, IGR1600 Matematikk 1, IGR1601 Matematikk 2, ITE1835 Elektrisitetslære, ITE1885 Analog og digital elektronikk

Hva lærer du

Kunnskaper om

 • Metoder for analog og digital transmisjon og modulasjon
 • Om hvordan instrumentering for å måle relevante parametre fungerer.
 • Kretsløsninger for å realisere ulike typer modulasjon.
 • Deling av ressurser ved ulike typer multipleks.
 • Linjetransmisjonsteori og betingelser for effektiv signaloverføring på fysiske medier.
 • Hvordan antenner fungerer
 • Være noe orientert om komponenter som brukes innenfor mikrobølgeteknikk

Ferdigheter

 • Kunne utføre beregninger av elementære parametere for kommunikasjon.
 • Ha praktisk erfaring med instrumentering for signalanalyse, spesielt spektralanalyse.
 • Ha praktisk erfaring med bruk av kretser for kommunikasjon.
 • Kunne stille opp linkbudsjett mellom en trådløs sender til en mottaker.

Generell kompetanse

 • Forstå prinsippene for elektronisk kommunikasjon. Få erfaring med analyse av signaler, både teoretisk og praktisk

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, regneøvinger og laboratoriearbeid.

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent 6 st laboratorieoppgaver.

Godkjent 3 st innleveringer

Eksamen og vurdering

Sluttkarakteren er en samlet vurdering av obligatorisk arbeid og skriftlig avsluttende eksamen som gir en bokstavskarakter.

Ekstern deltagelse ved utforming av eksamensoppgaver og sensorveiledning

Kontinasjons­eksamen

Det gis kontinuasjonsadgang i faget.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 12.06.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Jeffrey S. Beasley & Gary Miller: Modern Electronic Communication, 9 utg