vår 2018

PFF-1016 Praksis år 2 i lektorutdanning for trinn 8-13 - 0 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet inngår i praksisdelen av utdanningen og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk.

Opptakskrav

PFF-1014 og PFF-1015

Fagstudier i forhold til studieplan, minimum 60 studiepoeng, 70 studiepoeng totalt.

Innhold

I praksisopplæringen vil studentene inngå i ulike former for assistentpraksis i tilknytning til noen sentrale undervisningsaktiviteter i sine fag. De vil også få innsyn i lokale læreplaner og læreplanarbeid.

Hva lærer du

Etter bestått praksis skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten har:

  • kunnskap om skolens læreplanarbeid i fag
  • erfaringsbasert kunnskap om lærersamarbeid knyttet til planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning
  • erfaringsbasert kunnskap om sentrale undervisningsaktiviteter i fag
  • kjennskap til aktuelle lære- og hjelpemidler i sine fag

 

Ferdigheter

Studenten kan

delta i planlegging og gjennomføring av noen sentrale undervisningsaktiviteter i fag med vekt på veiledning av elever

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praksis i seg selv gir ikke egne studiepoeng, men regnes som en obligatorisk del av samlet utdanning. Praksis utgjør til sammen 10 dager i vårsemesteret. Praksis gjennomføres til vanlig i grupper.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før man kan få vurdering i praksis:

  • aktiv deltakelse på all praksis og møtt alle krav i praksisen
  • deltatt på seminar før praksis
  •  levert rapport om undervisning og planarbeid i fag (800-1000 ord)

 

Vurderingsuttrykket er bestått/ikke bestått. Alle arbeidskrav må være godkjent for å få bestått i praksis. Faglærere på Lektorutdanning for trinn 8-13 profesjonsfag år 1 og 3 godkjenner arbeidskravene.

En student som får karakteren ikke bestått i praksis, kan gjøre 1- ett nytt forsøk på å bestå praksis. Nytt forsøk kan først gjøres når neste kull gjennomfører praksis påfølgende studieår. Dersom studenten heller ikke da oppnår karakteren bestått, må studenten slutte på utdanningen.

TimeplanKontakt
Eli-Moksnes-Furu.jpg

Eli Moksnes Furu


Dosent i pedagogikk
Telefon: +4777646427
Mobil: 98624894 emf000@post.uit.no

strandbu.jpg

Astrid Strandbu


Professor
Telefon: +4777623272 astrid.strandbu@uit.no