vår 2018

ITE1844 Anvendt elektronikk - 10 stp

Sist endret: 11.12.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik |

Søknadsfrist

1.desember

Emnetype

Kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1 + R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag

Anbefalte forkunnskaper: ITE1885 Analog og Digital Elektronikk, ITE1835 Elektrisitetslære 

Innhold

Teoridel:

 • Frekvensrespons for forsterker kretser
 • Aktive og passive komponenter som brukes i konstruksjon av kretser
 • Tyristorer; Shockley dioden, SCR, Diac, Triac, SCS, UJT, PUT
 • Operasjonsforsterker og enkelte operasjonsforsterker kretser
 • Aktive filter
 • Oscillatorer; 555 timer
 • Spenningsregulatorer

Konstruksjonsdel:

 • EMC electromagnetic compatibility.
 • Skjemategning, simulering og kretskortutlegg i OrCAD.
 • Lodding av komponenter og kretskortproduksjon.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Kandidaten kan:

 • Beskrive hvordan forsterkerkretser påvirkes av frekvensen
 • Beskrive strukturen og virkemåten til ulike typer tyristorer
 • Bruksområdet og virkemåte til operasjonsforsterkerkretser
 • Beskrive ulike typer filter
 • Virkemåten til oscillatorer
 • Beskrive konseptet bak en spenningsregulator

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • Analysere frekvensresponsen til forsterkere ved lave og høye frekvenser
 • Designe og analysere operasjonsforsterkere med negativ feedback
 • Designe og analysere operasjonsforsterkerkretser som komparatorer, summere, integratorer og derivatorer
 • Designe og analysere aktive lavpass, høypass og båndpass filtre
 • Designe og analysere ulike typer oscillatorkretser
 • Analysere virkemåten til lineære spenningsregulatorer
 • Skjemategning av kretser
 • Designe og simulere ulike elektroniske kretser
 • Produsere kretskort

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • Samarbeide rundt løsning av en praktisk prosjektoppgave
 • Planlegge og gjennomføre laboppgaver og en prosjektoppgave
 • Utarbeide klare og tydelige rapporter
 • Norske og engelske faguttrykk for komponenter og kretser som gjennomgåes I emnet

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, obligatoriske innleveringer og obligatorisk laboratoriearbeid. Studentene skal også arbeide i grupper med en obligatorisk prosjektoppgave.

Eksamen

Arbeidskrav

Teoridel:

 • 3 av 4 innleveringer må være godkjent
 • 4 av 4 lab-oppgaver må være godkjent

Konstruksjonsdel:

Oppgave i kretskortfremstilling ved hjelp av fresemaskin, samt lodding av hullmonterte og overflatemonterte kretskomponenter skal være godkjent.

Eksamen og vurdering

Det gis en felles karakter for hele emnet.

Mappevurdering der to obligatoriske oppgaver og et prosjekt fra teoridelen og fire obligatoriske oppgaver fra konstruksjonsdelen karaktersettes etter karakterskala A-F og teller med i den totale evalueringen i emnet.  

Alle elementene i mappen må ha ståkarakter for å få karakter i emnet. 

Kontinuasjons­eksamen

Det gis ikke kontinuasjonsadgang for studenter i dette emnet.

Eksamensdato

Mappe innlevering 01.06.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Teoridel:

Electronic Devices, 9th ed, Thomas L. Floyd, ISBN: 0-13-61558-2

Konstruksjonsdel:

Kompendier i OrCAD design, forelesningsnotater og beskrivelser  

Støttelitteratur

Agnar Grødal: Elektromagnetisk kompatibilitet for konstruktører, Tapir, ISBN 82-519-1271-5.

S.J. Sangwine: Electronic Components and Technology, Ghapman & Hall, ISBN 0-412-55700-2

Frank Holm: Elektrofagtegning, Universitetsforlaget, ISBN 82-00-26071-2

Undervisning Vår 2018
Forelesning overing. Geir Torfinn Edvardsen
Teori ITE1844 uni.lekt. Annette Fossli Brustad