høst 2017

FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten - 10 stp

Sist endret: 18.10.2017

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk på i de fleste bachelorprogram. Kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.

Innhold

Emnet er organisert rundt fem tema: Mennesket, kunnskap, etikk, politikk og natursyn og vitenskap.

Kurset gir en innføring i filosofiske diskusjoner knyttet til menneskets natur og virksomhet, menneskelig kunnskap og kunnskapsproduksjon, grunnleggende spørsmål knyttet til moralsk og politisk aktivitet, vitenskapelig tenkning og ulike oppfatninger om naturen.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse

 • Kurset tar for seg følgende spørsmål: Hva vil det si å være et menneske? Hva er kunnskap? Hva er rett og galt? Hva er et rettferdig samfunn? Hva er naturen? Hva er vitenskap? Studenten kan
  • Forklare hva spørsmålene går ut på.
  • Forklare filosofiske begreper som brukes for å diskutere dem.
  • Forklare sentrale teorier som forsøker å besvare dem.
  • Forklare argumenter for og mot teoriene.

Ferdigheter

 • Studentene kan
  • Anvende de filosofiske begrepene og teoriene i nye sammenhenger og på konkrete eksempler.
  • Identifisere argumentasjonen i en tekst.
  • Vurdere og kritisere argumenter på et grunnleggende nivå.

Generell kompetanse

 • Studentene kan
  • Reflektere selvstendig og kritisk.
  • Uttrykke seg på en akademisk måte.
  • Delta i en muntlig akademisk diskusjon.
  • Utforme en akademisk tekst.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen går over 10 uker og består av forelesninger (2t pr. uke) og seminarer (3t pr. uke). Seminarene er innrettet mot ulike fagområder, uten at det skaper noen bindinger for senere studier.   

Emnet evalueres en gang pr. programperiode, med midt- eller sluttevaluering. Evalueringen foretas skriftlig eller muntlig. Denne gjennomgås av faglærer og drøftes i programstyret.

Eksamen

Arbeidskrav:

Det kreves 75% oppmøte på seminarundervisningen for å kunne framstille seg til eksamen.

Eksamen og vurdering:

Mappeevaluering som består av en hjemmeeksamen (semesteroppgave) på 5 sider (2000 ord) og en muntlig prøve.

For å bestå eksamen må begge delene være bestått.

Oppgaven og muntlig vurdering vurderes under ett, og det gis en samlet karakter.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Det blir ikke avholdt kontinuasjonseksamen.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FIL-0701 Examen philosophicum, Distriktsvarianten 10 stp
FIL-0702 Examen philosophicum, nettbasert 10 stp
EXPHILD Examen philosophicum distriktsvarianten 10 stp
EXPHILT Examen philosophicum tromsøvarianten 10 stp
FIL-0703 Examen philosophicum, nettbasert for Forsvaret 10 stp
FIL-0704 Examen philosophicum, nettbasert med samlinger 10 stp

Pensum

Anfinsen, R. og Christensen E. (red.): Menneske, natur og samfunn, Universitetsforslaget 2013.

NB! Det er vesentlege endringar i boka i høve til prøveutgåva frå 2012, slik at prøveutgåva ikkje egnar seg som pensumbok. I tillegg kjem kopisamlingar spesifikk for kva ein jobbar med i seminargruppa.

Jussgruppene har eige pensum: Anfinsen, R. og Christensen E. (red.): Menneske, natur og samfunn, Universitetsforslaget 2013:

 • Kap. 1: Hva er mennesket?
 • Kap. 2: Kunnskap
 • Kap. 3: Etikk

Kolflaath, Eivind: Språk og argumentasjonsteori med eksempler fra juss. Bergen 2003. Kopisamling FIL-0700, Examen philosophicum, Juss-grupper.

Pensum får du kjøpt på universitetets bokhandel, Akademika.

Undervisning Høst 2017
Orienteringsmøte: 17.8, Andre Fak.kl. 13.15, HSL-fak kl. 14.15, Aud 1
Forelesning Kun studenter ved HSL-fakultetet Gjelder kun for studenter på HSL-fakultetet

f.aman. Heine Alexander Holmen
Første gang: Fredag 18.08.2017, kl.10.15-12.00

Forelesning - Studenter andre fakultet Gjelder for studenter fra andre fakultet

f.aman. Heine Alexander Holmen
Første gang: Fredag 18.08 2017, kl. 08.15-10.00

Seminar Hver student melder seg på og følger én og samme gruppe gjennom hele semesteret. Gruppetilhørighet avhenger av hvilket studieløp du har planlagt. Se under den enkelte gruppe. Seminarundervisninga er obligatorisk.

Første gang: Uke . Se under den enkelte gruppe.

HS-1 Studenter ved HSL-fak. HS-1 er for HSL-studenter

f.aman. Tomasz Norbert Jarymowicz
HS-2 Studenter ved HSL-fak. HS-2 er for HSL-studenter

HS-3 Studenter ved HSL-fak. HS-3 er for HSL-studenter

uni.lekt. Fredrik Nyseth
HS-4 Studenter ved HSL-fak HS-4 er for HSL-studenter

prof. Steffen Borge
HS-5 studenter ved HSL-fak HS-5 er for HSL-studenter

HS-6 Studenter ved HSL-fak. HS-6 er for HSL-studenter

f.aman. Tomasz Norbert Jarymowicz
HS-7 Studenter ved HSL-fak HS-7 er for HSL-studenter

uni.lekt. Espen André Lauritsen
F-21 Fiskerifag F-21 er for Fiskerifag

f.aman. Annamari Eliisa Vitikainen
F-22 Fiskerifag F-22 er for Fiskerifag

uni.lekt. Fredrik Nyseth
F-23 Fiskerifag F-23 er for Fiskerifag

f.aman. Annamari Eliisa Vitikainen
PS-31 Psykologi PS-31 er for psykologistudentar.

f.aman. Mathias Slåttholm Sagdahl
PS-32 Psykologi PS-32 er for psykologistudentar.

f.aman. Tomasz Norbert Jarymowicz
PS-33 Psykologi PS-33 er for psykologistudentar.

PS-34 Psykologi PS-34 er for psykologistudentar.

uni.lekt. Fredrik Nyseth
PS-35 Psykologi PS-35 er for psykologistudentar.

f.aman. Annamari Eliisa Vitikainen
PS-36 Psykologi PS-36 er for psykologistudentar.

prof. Michael Paul Morreau
PS-37 Psykologi PS-37 er for psykologistudentar.

uni.lekt. Vegard Stensen
PS-38 Psykologi PS-38 er for psykologistudentar.

prof. Steffen Borge
PS-39 Psykologi PS-39 er for psykologistudentar.

f.aman. Mathias Slåttholm Sagdahl
PS-40 Psykologi PS-40 er for psykologistudentar.

f.aman. Tomasz Norbert Jarymowicz
PS-41 Psykologi PS-41 er for psykologistudentar.

PS-42 Psykologi PS-42 er for psykologistudentar.

uni.lekt. Fredrik Nyseth
PS-43 Psykologi f.aman. Annamari Eliisa Vitikainen
PS-44 Psykologi prof. Michael Paul Morreau
PS-45 Psykologi PS-45 er for psykologistudenter

uni.lekt. Vegard Stensen
PS-49 Psykologi Venteliste PS-49 er for psykologistudentar.

J-70 Juridiske fag (IMA-JUS). J-70 er kun for jusstudentar.

prof. Erik Lundestad
J-71 Juridiske fag (IMA-JUS). J-71 er kun for jusstudentar.

f.aman. Jan Harald Alnes
J-72 Juridiske fag (IMA-JUS). J-72 er kun for jusstudentar.

f.aman. Ivar Russøy Labukt
J-73 Juridiske fag (IMA-JUS). J-73 er kun for jusstudentar.

f.aman. Ivar Russøy Labukt
J-74 Juridiske fag (IMA-JUS). J-74 er kun for jusstudentar.

prof. Steffen Borge
J-75 Juridiske fag (IMA-JUS). J-75 er kun for jusstudentar.

f.aman. Ivar Russøy Labukt
J-76 Juridiske fag (IMA-JUS). J-76 er kun for jusstudentar.

prof. Steffen Borge
J-77 Juridiske fag (IMA-JUS) J-77 er kun for jusstudentar.

f.aman. Jon Øyvind Stokke
J-78 Juridiske fag Venteliste J-78 er kun for juridiske fag

NT-81 Naturvitskap og teknologi. NT-81 er for studentar ved Fakultet for naturvitskap og teknologi, samt studentar på akvakultur, fiskehelse og marin bioteknologi ved Institutt for arktisk og marin bioteknologi.

prof. Beatrix Himmelmann
NT-82 Naturvitskap og teknologi. NT-82 er for studentar ved Fakultet for naturvitskap og teknologi, samt studentar på akvakultur, fiskehelse og marin bioteknologi ved Institutt for arktisk og marin bioteknologi.

uni.lekt. Espen André Lauritsen
NT-83 Naturvitskap og teknologi. NT-83 er for studentar ved Fakultet for naturvitskap og teknologi, samt studentar på akvakultur, fiskehelse og marin bioteknologi ved Institutt for arktisk og marin bioteknologi.

prof. Steffen Borge
NT-84 Naturvitskap og teknologi. NT-84 er for studentar ved Fakultet for naturvitskap og teknologi, samt studentar på akvakultur, fiskehelse og marin bioteknologi ved Institutt for arktisk og marin bioteknologi.

f.aman. Trine Antonsen
NT-85 Naturvitskap og teknologi. NT-85 er for studentar ved Fakultet for naturvitskap og teknologi, samt studentar på akvakultur, fiskehelse og marin bioteknologi ved Institutt for arktisk og marin bioteknologi.

uni.lekt. Vegard Stensen
NT-89 Naturvitskap og teknologi NT-89 er for studentar ved Fakultet for naturvitskap og teknologi, samt studentar på akvakultur, fiskehelse og marin bioteknologi ved Institutt for arktisk og marin bioteknologi.

prof. Michael Paul Morreau
M-91 Medisin og Odontologi. M-91 er kun for medisin- og odontologistudentar.

f.aman. Trine Antonsen
M-92 Medisin og Odontologi. M-92 er kun for medisin- og odontologistudentar.

prof. Michael Paul Morreau
M-93 Medisin og Odontologi. M-93 er kun for medisin- og odontologistudentar.

f.aman. Tomasz Norbert Jarymowicz
M-94 Medisin og Odontologi. M-94 er kun for medisin- og odontologistudentar.

M-95 Medisin og Odontologi. M-95 er kun for medisin- og odontologistudentar.

uni.lekt. Vegard Stensen
M-96 Medisin og odontologi M-96 er kun for medisin og odontologistudentar

uni.lekt. Espen André Lauritsen
ER-98 Ernæring ER-98 KUN for studenter på Bachelorprogrammet i ernæring.

prof. Beatrix Himmelmann
FX-101 Fiskerifag (reserve) Fx-101 er for studentar ved Noregs fiskerihøgskole som er oppmeldt til bachelorstudiet i fiskeri og havbruksvitenskap.

FX-102 Fiskerifag (reserve) Fx-102 er for studentar ved Noregs fiskerihøgskole som er oppmeldt til bachelorstudiet i fiskeri og havbruksvitenskap.

198 - Stud. som tidligere har godkjent obl. oppmøte til underv. Gruppe 198 er for studenter som tidligere har godkjent obl.oppmøte til undervisning.

Eksamen Innlevering hjemmeoppgave: 7.nov. kl. 13.00 i fronter : Muntlig: HS og PS grupper uke 48 - Øvrige grupper uke 47.

Orienteringsmøter Orienteringsmøte: 17.8, Kl. 13.00, (HSL-fak kl. 14.00) Aud 1Skip to main content