vår 2018

SIK-2001 Risikoanalyse for ingeniører - 10 stp

Sist endret: 19.01.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 01.06.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

SM210 Risikoanalyse 10 stp
SVF-2103 Risk Analysis 10 stp
Undervisning Vår 2018
Forelesning prof. Javad Barabady