høst 2017

MBI-1103 Medisinsk laboratorieteknologi - 10 stp

Sist endret: 19.01.2018

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter tatt opp på bachelorprogrammet i bioingeniørfag, og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet går over to semester på første studieår, og har eksamen på vårsemesteret.

Innhold

Kvalitetsutvikling og sikkerhet i laboratoriet, sentrifugering, fotometriske metoder, og elektroforese, blodprøvetaking, behandling av prøvemateriale, pasientnær analysering av blod og urin, bakteriologiske undersøkelser av urin, bestemmelse av blodtyper.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne: •

 • holde orden på egen arbeidsplass •
 • følge vanlige sikkerhetsrutiner for laboratoriearbeid og varsle om oppståtte avvik •
 • anvende metoder for sentrifugering, fotometri og mikroskop •
 • utføre veneprøvetakning av voksne pasienter, følge yrkesetiske retningslinjer og ivareta pasienten med respekt i prøvetakningssituasjonen •
 • anvende metoder for bestemmelse av blodtype •
 • anvende metoder for bestemmelse av bakterier i urinprøver •
 • behandle prøvemateriale preanalytisk •
 • utføre pasientnære analyser •
 • tolke og rapportere analyseresultater kvalitativt og kvantitativt

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, seminarer, laboratoriepraksis internt og eksternt.

Eksamen

Skriftlig skoleeksamen (4t) som bedømmes med bokstavkarakter A-F, der F er ikke-bestått.

Arbeidskrav:

 • Innlevering av tre individuelle skriftlige arbeider (laboratorierapporter og prosjektarbeid).
 • Godkjent intern og ekstern laboratoriepraksis.
 • Sikkerhetsopplæring i forkant av laboratorieøvelse.

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen:

Arrangeres for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.

Timeplan

Pensum

Pensum annonseres på Fronter ved semesterstart.
Undervisning Høst 2017
Forelesning uni.lekt. Jill-Tove Indrevik
f.lekt. Thorsten Steiro Thoresen
f.aman. Sveinung Wergeland Sørbye
uni.lekt. Homayoun Amirnejad
uni.lekt. Kirsti Hokland
Lab - Gruppe 1 uni.lekt. Jill-Tove Indrevik
uni.lekt. Homayoun Amirnejad
uni.lekt. Kirsti Hokland
øvinglær. Marie Kristin Nilsen
Lab - Gruppe 2 uni.lekt. Jill-Tove Indrevik
uni.lekt. Homayoun Amirnejad
uni.lekt. Kirsti Hokland
øvinglær. Marie Kristin Nilsen
Lab - Gruppe 3 uni.lekt. Jill-Tove Indrevik
uni.lekt. Homayoun Amirnejad
uni.lekt. Kirsti Hokland
øvinglær. Marie Kristin Nilsen
Lab 2 gr. A uni.lekt. Jill-Tove Indrevik
Lab 2 gr. B uni.lekt. Jill-Tove Indrevik
Seminar uni.lekt. Jill-Tove Indrevik


Kontakt
31.bmp

Roll, Tom Edvard


Telefon: +4777645402 tom.e.roll@uit.no