høst 2017

RUS-0100 Russisk grunnkurs 1 - 10 stp

Sist endret: 19.01.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet anbefales for studenter som senere vil ta emner på 1000- og 2000- nivå i russisk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.

Innhold

Dette er et introduksjonskurs i russisk som gir en oversikt over moderne russisk ordforråd, grammatikk og uttale.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studentene har:

 • kunnskap om det det russiske alfabetet
 • Kunnskaper om de grunnleggende grammatiske konstruksjonene i russisk, bl.a. bøyning av substantiv, adjektiv og verb
 • et grunnleggende ordforråd

Ferdigheter

Studentene kan:

 • føre enkle samtaler på russisk
 • skrive enkle tekster på russisk
 • oversette enkle tekster til og fra russisk
 • lese enkle tekster på russisk

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og russisk.

Undervisning

Undervisningen er organisert som forelesninger og øvelser gjennom hele semesteret. Det kan bli aktuelt å bruke språklaboratorium i forbindelse med muntlige øvelser. Studentene leverer og får rettet og gjennomgått oversettelsesoppgaver ukentlig i de siste 2/3 av semesteret. Kvalitetssikring av emnet: Emnet evalueres hvert tredje år.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gejnnomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen

 • 70 % oppmøte på undervisningen.
 • 70 % av oversettelsene må være levert og godkjent innen den ukentlige fristen.
 • 70% av grammatikkøvelsene på Fronter må være levert og godkjent innen den ukentlige fristen
 • Studenten må være tilstedet på en filmvisning i løpet av semesteret.

Eksamen består av:

 • en skriftlig eksamen på 4 timer
 • en muntlig eksamen.

Skriftlig eksamen består i oversettelse av ukjent tekst (fra russisk til norsk og fra norsk til russisk) og grammatikkspørsmål. Oversettelses- og grammatikkdelen teller likt, og begge deler må bestås for at skriftlig eksamen skal være bestått. Muntlig eksamen består av følgende: i) lesing av ukjent russisk tekst ii) oversettelse av ukjent tekst til norsk iii) samtale på russisk Det gis en samlet karakter for emnet. Muntlig og skriftlig eksamen teller likt. Både muntlig og skriftlig eksamen må være bestått for at emnet som helhet skal være bestått.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 27.11.2017
Muntlig 06.12.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

RUS-1010 Grunnkurs i skriftlig og muntlig russisk 10 stp

Pensum

Pensum

Birgitte Hertz et al (2006): Møde i Petersborg. Læsebog og Øvebog. København, Gyldendal.

Bøkene er til salgs på Akademisk Kvarter og finnes også på Universitetsbiblioteket. Det følger en nyttig CD med leseboken.

Anbefalt litteratur:

Valerij Berkov et al (2003): Stor norsk-russisk ordbok. Oslo, Kunnskapsforl.

Valerij Berkov (2011): Stor russisk-norsk ordbok. Oslo, Kunnskapsforl.Kontakt

Kirsten Katharina Barton Holiman


Formidlingstjenester
Telefon: +4777646863 kirsten.k.holiman@uit.no

Tore Nesset

Nesset, Tore


Professor russisk språkvitenskap
Telefon: +4777645633 tore.nesset@uit.no