høst 2017

FIN-1110 Finsk litteratur - 10 stp

Sist endret: 20.02.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i Bachelorgraden i språk og litteratur - studieretning finsk og kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 5199 nettbaserte- og desentraliserte emner.

Søkere som har finsk eller kvensk tilknytning og som søker om unntak fra kravet om generell studiekompetanse eller realkompetanse etter bestemmelsene i forskrift om opptak til høyere utdanning §§ 3-5 må kunne dokumentere slik tilknytning med enten bestått finsk eller kvensk som første- eller andrespråk i videregående opplæring, eller vitnemål fra grunnskole der finsk eller kvensk er dokumentert som første- eller andrespråk. Søkerne skal i tillegg gjøre rede for sin motivasjon for å søke opptak til studiet, samt skrive en egenvurdering av sine kvalifikasjoner for å kunne gjennomføre studiet.

Innhold

Emnet gir deg grunnleggende kunnskaper om finsk litteraturhistorie og sentrale forfattere. Skjønnlitteratur blir studert i en sosial- og kulturhistorisk kontekst. Pensum leses på finsk og skandinaviske språk.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studenten har:

  • grunnleggende kunnskaper om finsk litteratur og de viktigste forfatterne
  • grunnleggende kunnskaper om skjønnlitteraturens periodeinndeling og de mest karakteristiske trekkene ved periodene
  • grunnleggende kunnskaper om skjønnlitteraturens rolle i Finlands samfunn gjennom tidene

Ferdigheter:

Studenten kan:

  • de litteraturhistoriske hovedperiodene og kjenner til de viktigste forfatterne i Finland
  • plassere særtrekk ved finsk litteratur i en allmenn kulturhistorisk kontekst
  • lese skjønnlitteratur som ett uttrykk for samtidens problematikk og nasjonale uttrykksbehov

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk eller svensk.

Undervisning

Nettbasert undervisning via Fronter.

Emnet inkluderer et nettbasert skrivekurs i akademisk oppgaveskriving. I skrivekurset er de obligatoriske arbeidskravene tema. Det forutsettes at studentene anvender materiell som legges ut i Fronter.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  • En individuell oppgave eller gruppeoppgave på henholdvis ca. 8 eller 10-15 sider.
  • Gjennomføre Universitetsbibliotekets nettbaserte informasjonskompetansekurs, "Ikomp". Kursbevis må legges fram. I dette arbeidskravet inngår en innføring i akademisk skriving.

Eksamen består av:

  • en 5-dagers hjemmeoppgave, på ca. 8 sider som skrives mot slutten av semesteret.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen innlevering_ 01.12.2017 utlevering_ 27.11.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FIN-120 Finsk grunnfag, deleksamen litteratur 10 stp

Pensum


LitteraturhistorieBiografiskt lexikon för Finland


Laitinen, Kai: Finlands litteratur. Söderströms & C:O Förlags AB, Borgå 1989. 412 sider.

Studiematerial på emnets sider på fronter.


Skjønnlitteratur. Noveller

Aho, Juhani: Røde Sasu / Sasu Punanen. Uusia lastuja, 1892. 7 sider

Canth, Minna: Barnepike / Lapsenpiika. Novelleja, 1892. 10 sider

Kallas, Aino: Ingel / Ingel. 6 sider

- Bernhard Riives / Bernhard Riives. Meren takaa, 1904. Det kvite skipet og andre noveller. Gyldendal 2001. 7 sider.

Jotuni, Maria: Madame Røhelin / Matami Röhelin. Rakkautta, 1907. 3 sider.

- Det er en annen sak med Lundqvist / Hilda Husso. Kun on tunteet, 1913. 2 sider.

Schildt, Runar: Raketen. Raketen, 1918. 11 sider.

Sinervo, Elvi: Skriket / Voileipäpaketti. Runo Söörnäisistä, 1937. 5 sider.

Meri, Veijo: Brystene / Rinnat. Tilanteita, 1962. 4 sider.

Jansson, Tove: Huvudrollen. Dockskåpet, 1978. 11 sider.

Liksom, Rosa: Paradis på en øde vei / Tyhjän tien paratiisit

Tyhjän tien paratiisit, 1990. 10 sider.

Paasilinna, Arto: Tarzanin uimahousut / Tarzans badebukser. 6 sider

- Leninin karvalakki / Lenins skinnlue. 6 sider. Volomari Volotisen ensimmäinen vaimo ja muuta vanhaa tavaraa, 1994. Volomari Volotinens første kone og andre gamle ting, Aschehoug 2012.


Skjønnlitteratur. Romaner


Kianto, Ilmari: Det röda sträcket / Punainen viiva (1909). Kapittel 1-8 og 17-18. Otava. Helsinki 1954. 40 sider.

Kivi, Aleksis: De syv brødrene / Seitsemän veljestä (1873). Kapittel 3 og 5. Otava. Helsinki 1955. 50 sider.

Linna, Väinö: Høyt mot nord / Täällä Pohjantähden alla I. Kapittel 1-3. Original: WSOY. Helsinki 1959. 110 sider.

Pakkala, Teuvo: Elsa (1894). Kapittel 2. Kootut teokset 2. Otava. Helsinki 1921. 11 sider.

Sillanpää, Frans Emil: Det fromma eländet / Hurskas kurjuus (1919). Prolog og kapittel VI, sider 217-237. Otava. Helsinki 1955. 23 sider.


Skjønnlitteratur. Valgfrie romaner.

To av følgende romaner

Hotakainen, Kari: Juoksuhaudantie, 2002 / På hjemmefronten 2005.

Lehtolainen, Leena: Minne tytöt kadonneet, 2010 / Hvor er alle jentene nå, 2012

Oksanen, Sofi: Puhdistus, 2008 / Utrenskning, 2011

Paasilinna, Arto: Hurmaava joukkoitsemurha, 1990. Kollektivt selvmord, 2007.

Tikkanen, Henrik: Brändövägen 8, 1977 / Kulosaarentie 8, 1977

Tuomainen Antti: Parantaja / Helbrederen, 2010

Vartio, Marja-Liisa: Hänen olivat linnut, 1967 / Fuglene var hans, 2001


Skjønnlitteratur. Lyrikk


10 sider valgfrie dikter.

Bakgrundslitteratur

Lothe, Jakob, Christian Refsum og Unni Solberg:

Litteraturvitenskapelig leksikon


Claudi, Mads B.: Litterære grunnbegreper. Fagbokforlaget, Bergen 2010. 204 sider.

Jokinen, Maijaliisa: Från fjärran land till staden Tainaron. Den finska litteraturen och dess grogrund under självständigheten. Gaudeamus, 1993. 220 sider.

Suomalaisia kirjailijoita 1500-luvulta nykypäiviin. Toim. Risto Rantala. Otava, Helsinki 1994. ISBN 951-1-12854-X. 180 sider

Suomen kirjallisuushistoria 1-3. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki 1999. ISBN 951-746-133-X. 950 sider

Warburton, Thomas: Åttio år finlandssvensk litteratur. Alba, Stockholm 1984. ISBN 91-7458-648-3. 420 sider.Kontakt
HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg

Line Nilsen Sandanger


Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)
Telefon: +4777645649 line.nilsen.sandanger@uit.no

Anitta Viinikka-Kallinen


Førsteamanuensis finsk og kvensk kultur og litteratur
Telefon: +4777645279 anitta.viinikka-kallinen@uit.no