vår 2017

ITE1856 Konstruksjonsteknikk - 10 stp

Sist endret: 22.04.2017

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Mo i Rana | Annet | Nettbasert |

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Søkekode 5198.

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Anbefalte forkunnskapskrav: ITE 1852 Mekanikk og fluidmekanikk og ITE1855 Statikk, dynamikk og konstruksjonslære.

Innhold

Stål (35%): Bæreevne. Plastiske beregningsmetoder. Tverrsnittklasser. Forbindelsesmidler. Dimensjonering av staver og bjelker inkl. knekking, vipping og plateknekking.

Tre (15%): Materialfastheter. Dimensjonering av staver og bjelker inkl. knekking og vipping, forbindelsesmidler.

Betong (50%): Dimensjonering for moment, skjærkraft og aksialkrefter. Riss- og deformasjonsberegninger. Utførelse av vanlige konstruksjonselementer som vegger, bjelker, søyler, fundamenter, mv., og konstruksjonsregler for disse.

Anbefalte forkunnskaper

ITE1852 Mekanikk og fluidmekanikk, ITE1855 Statikk, dynamikk og konstruksjonslære

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten skal lære å dimensjonere og utforme vanlige konstruksjonselementer i betong.

Studenten skal lære å dimensjonere og utforme vanlige konstruksjonselementer i stål. Studenten skal lære hvordan sammenføyninger utføres og kontrolleres.

Studenten skal lære å dimensjonere og utforme vanlige konstruksjonselementer i trevirke. Studenten skal lære hvordan mekaniske sammenføyninger utføres og kontrolleres.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne anvende NS-EN 1993, NS-EN 1995 og NS-EN 1992 for kontroll og prosjektering av stål-, tre- og betongkonstruksjoner.

Generell kompetanse:

Studenten skal vite hvordan NS-EN standardene er bygd opp og hvordan disse anvendes i prosjektering. Studenten skal erverve kompetanse innenfor fremstilling og forstå arbeidstegninger.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger. Oppgaveløsning.

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

Det gis ut 3 øvinger i betong, hvorav 2 må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Det gis ut 2 øvinger i stål og 1 øving i tre, 2 av disse 3 må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Vurdering

Avsluttende eksamen, 5 timers skriftlig eksamen, som teller 100% av karakteren i faget. Karakter A-F, der F er ikke bestått. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen Narvik 14.06.2017
Skriftlig eksamen Mo i Rana 14.06.2017
Skriftlig eksamen nettstudier 14.06.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Betongkonstruksjoner:

Eurokode 2, 

S.I. Sørensen: "Betongkonstruksjoner, Beregning og dimensjonering etter Eurocode2",

Publiserte notater.

Stålkonstruksjoner:

Jon Eie: "Stålkonstruksjoner" Eurokode 3, 

publiserte forelesninger

Trekonstruksjoner: 

Eurokode 5 Jon Eie:

"Trekonstruksjoner"

publiserte forelesninger

Støttelitteratur

P.Kr.Larsen: "Konstruksjonsteknikk.- Laster og bæresystemer".

Betongkonstruksjoner: Mosley m.fl.: "Reinforced Concrete Design". NS-EN 206-1 "Betong: Spesifikasjon, egenskaper, fremstilling og utførelse."

Stålkonstruksjoner:Arcelor: profiler, Stålhandbok del 1, Stålhåndbok del 3, Larsen "Stålkonstruksjoner",

Trekonstruksjoner: Moelven Limtre "Limtreboka", Norske Takstolprodusenters Forening "Trekonstruksjoner med spikerplater", Aune: "Trekonstruksjoner"