vår 2017

IGR1601 Matematikk 2 - 10 stp

Sist endret: 07.03.2017

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Alta | Bodø | Annet | Mo i Rana | Nettbasert |

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 5198 - enkeltemner i ingeniørfag, nett

Innhold

Innhold

Modul 1:

 • Taylor polynom
 • Følger og rekker
 • Potensrekker
 • Taylor rekker med anvendelser
 • konvergens, konvergenskriterier

Modul 2:

 • Laplacetransformasjon

Modul 3:

 • Fourierrekker

Modul 4:

 • Diskret matematikk: logikk, matematisk induksjon, differensligninger.

Modul 5

 • Funksjoner med flere variabler: Grafer for funksjoner med to variable, partielle deriverte, maks- og minimumsproblem

Hva lærer du

Læringsutbytte

Emnet skal gi kunnskap om matematikk som et viktig verktøy i ingeniørfaglig problemløsning, samt danne grunnlaget for videre spesialisering i matematikk og naturvitenskap. Det skal bidra til å oppfylle kravet til grunnleggende kunnskaper innen matematikk og om hvordan matematikk integreres i ingeniørfaglig problemløsning.

a. Kunnskap

 • Opparbeide et faglig grunnlag og en forståelse i matematikk som andre emner, tekniske spesialiseringsemner og valgfrie emner kan bygge videre på
 • Forstå matematikkens betydning i ingeniørfagene og i egen utdanning
 • Se grunnleggende sammenhenger mellom matematikk og ingeniørfaglige anvendelser
 • Ha et relevant matematisk symbol- og formel apparat

b. Ferdigheter

 • Videreutvikle regning med symboler og formler, og regneferdighet
 • Bruke matematiske metoder og verktøy
 • Vurderer resultater fra matematiske beregninger
 • Videreutvikle matematisk tenkning og resonering
 • Modellere matematisk
 • Sette opp og løse matematiske problemer
 • Forstå og bruke matematiske representasjoner.
 • Ferdighetene skal utvikles gjennom anvendelser på de ulike kunnskapsområdene

c. Generell kompetanse

 • Identifisere sammenhenger mellom matematikk og eget ingeniørfag
 • Kommunisere i, med og om matematikk
 • Forstå og anvende faglitteratur i matematikk

 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger

Oppgaveløsning

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

3 av 4 innleveringer må være godkjent.

Vurdering

Skriftlig eksamen. 5 timer

Bokstavkarakterer A-F, der F er ikke bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

 

Tillatte hjelpemidler til eksamen:

Godkjent kalkulator med tomt minne (i henhold til liste over godkjente/ikke godkjente kalkulatorer opplyst i Matematikk 1 ved studiestart)

Haugans formelsamling

Ett A4-ark med notater (2 sider)

Eksamensdato

Skriftlig eksamen Narvik 02.06.2017
Skriftlig eksamen nettstudier 02.06.2017
Skriftlig eksamen Mo i Rana 02.06.2017
Skriftlig eksamen Bodø
02.06.2017
Skriftlig eksamen Alta 02.06.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

IGR1515 Matematikk 2 10 stp
MAT-1151 Matematikk 2 10 stp

Pensum

Mathema 1 og Mathema 2, av Steffen Log.
Undervisning Vår 2017
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Narvik / Nettstøttet uni.lekt. Hilde Henriksen
Lokal undervisning i Alta f.aman. Hilja Lisa Huru