vår 2017

IGR1601 Matematikk 2 - 10 stp

Sist endret: 07.03.2017

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Alta | Bodø | Annet | Mo i Rana | Nettbasert |

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 5198 - enkeltemner i ingeniørfag, nett

Innhold

Innhold

Modul 1:

 • Taylor polynom
 • Følger og rekker
 • Potensrekker
 • Taylor rekker med anvendelser
 • konvergens, konvergenskriterier

Modul 2:

 • Laplacetransformasjon

Modul 3:

 • Fourierrekker

Modul 4:

 • Diskret matematikk: logikk, matematisk induksjon, differensligninger.

Modul 5

 • Funksjoner med flere variabler: Grafer for funksjoner med to variable, partielle deriverte, maks- og minimumsproblem

Hva lærer du

Læringsutbytte

Emnet skal gi kunnskap om matematikk som et viktig verktøy i ingeniørfaglig problemløsning, samt danne grunnlaget for videre spesialisering i matematikk og naturvitenskap. Det skal bidra til å oppfylle kravet til grunnleggende kunnskaper innen matematikk og om hvordan matematikk integreres i ingeniørfaglig problemløsning.

a. Kunnskap

 • Opparbeide et faglig grunnlag og en forståelse i matematikk som andre emner, tekniske spesialiseringsemner og valgfrie emner kan bygge videre på
 • Forstå matematikkens betydning i ingeniørfagene og i egen utdanning
 • Se grunnleggende sammenhenger mellom matematikk og ingeniørfaglige anvendelser
 • Ha et relevant matematisk symbol- og formel apparat

b. Ferdigheter

 • Videreutvikle regning med symboler og formler, og regneferdighet
 • Bruke matematiske metoder og verktøy
 • Vurderer resultater fra matematiske beregninger
 • Videreutvikle matematisk tenkning og resonering
 • Modellere matematisk
 • Sette opp og løse matematiske problemer
 • Forstå og bruke matematiske representasjoner.
 • Ferdighetene skal utvikles gjennom anvendelser på de ulike kunnskapsområdene

c. Generell kompetanse

 • Identifisere sammenhenger mellom matematikk og eget ingeniørfag
 • Kommunisere i, med og om matematikk
 • Forstå og anvende faglitteratur i matematikk

 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger

Oppgaveløsning

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

3 av 4 innleveringer må være godkjent.

Vurdering

Skriftlig eksamen. 5 timer

Bokstavkarakterer A-F, der F er ikke bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

 

Tillatte hjelpemidler til eksamen:

Godkjent kalkulator med tomt minne (i henhold til liste over godkjente/ikke godkjente kalkulatorer opplyst i Matematikk 1 ved studiestart)

Haugans formelsamling

Ett A4-ark med notater (2 sider)

Dato for eksamen

Skriftlig eksamen Narvik 02.06.2017;Skriftlig eksamen nettstudier 02.06.2017;Skriftlig eksamen Mo i Rana 02.06.2017;Skriftlig eksamen Bodø 02.06.2017;Skriftlig eksamen Alta 02.06.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

IGR1515 Matematikk 2 10 stp
MAT-1151 Matematikk 2 10 stp

Pensum

Mathema 1 og Mathema 2, av Steffen Log.
Undervisning Vår 2017
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Narvik / Nettstøttet uni.lekt. Hilde Henriksen
Lokal undervisning i Alta f.aman. Hilja Lisa Huru


Skip to main content