Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

autumn 2016

GEO-3900 Master's Thesis in Geology - 60 ECTS

Sist endret: 21.01.2017

The course is provided by

Faculty of Science and Technology

Location

Ukjent |

Schedule