vår 2017

BIOIN-112 Avsluttende fordypningsoppgave - 13 stp

Sist endret: 24.03.2017

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i bioingeniørfag, og kan ikke tas som enkeltemne.

Emnets varighet er ett semester med eksamen i vårsemesteret på tredjeåret ved bioingeniørutdanningen.

Innhold

Studentene har ansvar for å planlegge og gjennomføre et vitenskapelig arbeid innenfor et bioingeniørfaglig tema. Bacheloroppgaven skal fortrinnsvis ha en praktisk karakter og være relatert til faglige problemstillinger innen de medisinske laboratorieemnene.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne: •

  • delta aktivt i planleggingen og gjennomføre et utviklingsarbeid/vitenskapelig arbeid innen et bioingeniørfaglig tema •
  • utarbeide en vitenskapelig rapport etter angitte retningslinjer •
  • formidle egne resultater for bioingeniører og andre helsefaglige yrkesgrupper

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Prosjektarbeid i gruppe på fortrinnsvis maks. to studenter etterfulgt av postersesjon.

Eksamen

Eksamen og vurdering: skriftlig hjemme gruppeeksamen og individuell muntlig høring, vurderingsuttrykk bestått/ikke bestått.

Arbeidskrav: skriftlig rapport etterfulgt av postersesjon til skoleavslutningen.

Kontinuasjonseksamen: arrangeres i påfølgende semester for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Timeplan

Pensum

Individuelt pensum for hver student som er relevant for oppgaven.
Undervisning Vår 2017
Første gang - se timeplan
Undervisning/veiledning f.lekt. Thorsten Steiro Thoresen
uni.lekt. Homayoun Amirnejad
Første gang - se timeplanKontakt
31.bmp

Roll, Tom Edvard


Telefon: +4777645402 tom.e.roll@uit.no