vår 2017

FRA-1011 Fransk språk I: Grammatikk - 10 stp

Sist endret: 24.07.2017

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk i studieretning fransk på bachelornivå. Undervisningen forutsetter forkunnskaper tilsvarende nivå I eller II (tidligere C- og B- språk) fra videregående skole.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.

Innhold

Undervisningen i emnet har fokus på morfologi og syntaks. Det legges spesielt stor vekt på øvelser som et redskap til å forstå og innøve språkstrukturer.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten har:

  • forståelse av og kunnskap om den grammatiske oppbygningen av enkle setninger i fransk
  • kunnskap om de grammatiske begrepene som er nødvendige for å beskrive grunnleggende språklige kategorier og konstruksjoner i fransk.

Ferdigheter

Studenten har:

  • evne til å redegjøre for oppbygningen av enkle franske setninger og konstruksjoner
  • evne til å uttrykke seg på et grammatisk korrekt fransk.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk/Fransk. Undervisningen foregår på norsk.

Undervisning

Forelesninger, seminarer og praktiske øvelser. Et studieopphold i Caen inngår i studiet.

Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrave må være godkjent før man kan fremstille seg til eksamen.

  • En tre timers skriftlig prøve.

Eksamenbestår av:

  • En hjemmeoppgave over et oppgitt emne som skrives i løpet av en uke. Oppgaven kan besvares på norsk eller fransk.

Eksamen evalueres med bokstavkarakterer (A-F), der F er stryk

 

Ved karakter F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studentene anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FRA-104 Praktisk fransk med fonetikk 10 stp
FRA-103 Fransk grammatikk 10 stp

Pensum

(i) Fløttum (K.), Halvorsen (A.), Lorentzen (L.), Fransk språklære. Grammatikk og kommunikasjon,Trondheim, Tapir akademisk forlag, [1987] 2001, 240 sider.

(ii) Fløttum (K.), Halvorsen (A.), Lorentzen (L.), Arbeidsbok med fasit til Fransk språklære. Grammatikk og kommunikasjon, Trondheim, Tapir akademisk forlag, [1987] 2002, 124 sider.

(iii) Delatour (Y.) et alii, Exercons-nous. 350 exercices. Niveau moyen, Paris, Hachette, [1987] 1996, 160 pages.

(iv) Delatour (Y.) et alii, Exercons-nous. 350 exercices. Niveau moyen. Corrigés, Paris, Hachette, [1987] 1996, 48 pages.

(v) Bescherelle, La conjugaison pour tous, Paris, Hatier [1997] 2006, 256 pages.Kontakt
Aboubakar-Ouattra.jpg

Ouattara, Aboubakar


Førsteamanuensis fransk språkvitenskap
Telefon: +4777646315 aboubakar.ouattara@uit.no