vår 2015
PSY-2002 Bacheloroppgave - 20 stp

Emnetype

Det kreves studierett på bachelorprogrammet i psykologi samt at 120 studiepoeng må være fullført før eksamensoppmelding i emnet. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

PSY-2001 Psykologisk metode og statistikk II

Innhold

Oppgaven er en forskningsrapport over et selvvalgt tema. Oppgaven kan enten være et empirisk arbeide eller en litteraturstudie over et sentralt tema hentet fra psykologi. Tema for oppgaven skal godkjennes av IPS som også oppnevner veileder.

Emnet er obligatorisk som del av bachelorstudiet i psykologi.

Hva lærer du

Emnet gir deg øvelse i litteratursøk, kritisk kildebruk og oppgaveskriving. Du får innsikt i hvordan man ny kunnskap etableres innen psykologi, og du får også øvelse i å formulere psykologiske problemstillinger som enten belyses empirisk eller ved hjelp av eksisterende faglitteratur.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forlesninger og kurs i informasjonskompetanse og EndNote m.m. Se timeplan.

Veileder:
Veiledere kan variere fra semester til semester. Tema for oppgaven vil ligge innenfor den aktuelle veileders fagfelt.

Eksamen

Hjemmeoppgave. Lengden på oppgaven bør være på ca. 20 sider. Besvarelsen kan utformes individuelt eller i grupper på inntil 2 studenter. Den arbeidsmengde som går med til en gruppeoppgave må kunne vurderes til å være like stor pr. student som ved en individuell oppgave. Utformingen av oppgavetekst skal skje etter avtale mellom veileder og student(er) senest 6 uker før innlevering. Karakterskala A-F benyttes. Oppgaven leveres stiftet i 3 eksemplar i ekspedisjonen på IPS. Forsiden skal inneholde tittel på oppgaven samt angi forfatter(e) og veileder.

Arbeidskrav:
Innlevering av referanseliste med artikler tilknyttet tema for bacheloroppgave. Veiledning og innlevering av veiledningskontrakt og prosjektplan er også påkrevd.  

 


Pensum

Det vil ikke bli lagt opp et felles formelt pensum i dette kurset. Litteratur og artikler som grunnlag for oppgaven vil bli anbefalt av veileder. For øvrig oppfordres studentene til å orientere seg om den litteratur som finnes innenfor det tema oppgaven vil omhandle.

Error rendering component

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 20
  • Emnekode: PSY-2002
  • Tidligere år og semester for dette emnet