vår 2015
KVE-1110 Kvensk kultur og litteratur - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk i årsstudium i kvensk
.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 5199 - nettbaserte- og desentraliserte emner.

Søknadsfrist 1. desember.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

KVE-6110 Kvensk kultur og litteratur 10 stp

Innhold

Studiet gir en innføring i kvensk kultur og kulturelle uttrykk hvor hovedvekten vil bli lagt på skjønnlitteratur. Det litterære bildet av kvenene som minoritet i Norge studeres ved hjelp av kulturanalytiske metoder.

Kvalitetssikring av emnet:
Emnet midt- eller sluttevalueres hvert tredje år.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

 

Kunnskaper:

Studenten skal ha

  • grunnleggende kunnskaper om norske kvener; deres historie, kulturelle særtrekk og dagens etnopolitiske situasjon
  • grunnleggende kunnskaper om skjønnlitterære beskrivelser om kvener og skjønnlitteratur skrevet av kvener

 

Ferdigheter:

Studentene skal kunne

  • plassere norske kvener i en europeisk minoritetskontekst med fokus på kulturell egenart
  • studere kvensk kultur og skjønnlitteratur i lys av kultur- og sosialhistorie og kunne se paralleller og særtrekk

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Norsk/svensk Eksamensspråk: Finsk, kvensk, norsk, svensk, dansk eller engelsk

Undervisning

Nettbasert undervisning via Fronter.

 

Emnet inkluderer et skrivekurs i akademisk oppgaveskriving. I skrivekurset er de obligatoriske  arbeidskravene tema. Det forutsettes at studentene anvender materiell som legges ut i Fronter.

 


Eksamen

Arbeidskrav

Studenten skal skrive to individuelle oppgaver på ca. 5-7 sider som må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen og vurdering

Eksamen er en skriftlig hjemmeeksamen på fem dager i slutten av semesteret. Oppgaven skal være på 6-8 sider (en side tilsvarer 2300 tegn uten mellomrom, halvannen linjeavstand, skriftstørrelse 12).Emnet vurderes med bokstavkarakterer A-F, hvor F er "ikke bestått".

Kontinuasjonseksamen

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret


Pensum

Skjønnlitteratur

 

Engstad, Rasmus: Den første skolestreiken i Storfjord. Ei hiva tøtta. Ei samling kven-tekstar. Red. Reidun Mellem. Norske Kveners Forbund 1994. ISBN 82-993308-0-7. S. 140-141. 2 sider.

Eller

Engstad, Rasmus: Omasvuonon ensimmäinen koululakko. Ei hiva tøtta. Ei samling kven-tekstar. Red. Reidun Mellem. Norske Kveners Forbund 1994. ISBN 82-993308-0-7. S. 141-142. 2 sider

 

Eriksen, Hans Kr.: Flukten til havet. Juhani og Hilja. Tiden Norsk Forlag 1985. ISBN 82-10-02823-5. S. 92-104. 12 sider.

Eller

Eriksen, Hans Kr.: Tämä outo suolainen maa. Ei hiva tøtta. Ei samling kven-tekstar. Red. Reidun Mellem. Norske Kveners Forbund 1994. ISBN 82-993308-0-7. S. 25-27. 3 sider.

 

Folkefortellinger:

¿Mies jonka piti hoitaa taloa (s. 104-105). 2 sider.

¿ Hukka ja kettu (s. 100). 1 side

¿ Om beboernes liv (106-107). 1 side

I Beronka, Johan: Syntaktiske iakttagelser fra de finske dialketer i Vadsø og Porsanger. Videnskapsselskapets Skrifter II. Hist.-filos. Klasse. 1921. No 10. I Komission hos Jacob Dybwad. Kristiania 1922.

Eller

¿ Matti (s. 10-12) 2 sider

¿ Nilla kvæn (23-24) 2 sider

¿ Lomfjeld-Jussa (19-20) 2 sider.

I Qvigstd, J.: Finske fortællinger fra Kvænangen og Nord-Reisa. Tromsø museums aarshefter 47 (1924). Nr 5. Tromsø 1925.

 

Friis, J.A: Ella. Skildringer fra Finmarken (1891). Ansgar Forlag 1985. ISBN 82-503-0654-6. S. 7-19 og 95-103. 20 sider.

Eller

Friis, Jens Andreas: Laila eli kuvaelmia Ruijan rannoilta. Edlund, Helsinki 1883. 20 sider.

 

Giæver, John: Illgjerningsmand. En fortælling fra vildmarken. Kristiania gyldendalske bokhandel 1923. S. 5-14 og 69-75. 15 sider.

 

Jalava, Antti: Asfaltblomman. Askild & Kärnekull Förlag AB 1980. ISBN 91 582 0346-X. S. 78-83. 5 sider.

Eller

Jalava, Antti: Asfalttikukka. WSOY, Juva 1981. ISBN 951-0-10775-1. S. 107-112. 6 sider.

 

Koskimaa, Juho: Fru Johannessens begravelse (ur Signe Bjørseth, 1926). Synd og tilgivelse. Læstadianismen i samfunn og ordkunst på Nordkalotten. Red. Reidun Mellem og Anitta Viinikka-Kallinen. Norske Kveners Forbund 2001. ISBN 82-993308-1. S. 23-25. 3 sider.

Eller

Koskimaa, Juho: Signe Bjørseth. Otava 1926. S. 232-236. 4 sider.

 

Kristiansen, Idar: Kornet og fiskene II. Den salte åkeren. Grøndahl & Søn Forlag A.S., Oslo 1979. ISBN 82-504-0353-3. S. 14-45. 31 sider.

Eller

Kristiansen, Idar: Polut johtavat merelle. WSOY, Porvoo 1984. ISBN 951-0-12450-8. 30 sider.

 

Mellem, Reidun: Søndags-forsamling. Synd og tilgivelse. Læstadianismen i samfunn og ordkunst på Nordkalotten. Red. Reidun Mellem og Anitta Viinikka-Kallinen. Norske Kveners Forbund 2001. ISBN 82-993308-1. S. 45-46. 2 sider.

Eller

Mellem, Reidun: Seurat. Ei hiva tøtta. Ei samling kven-tekstar. Red. Reidun Mellem. Norske Kveners Forbund 1994. ISBN 82-993308-0-7. S. 177-179. 3 sider.

 

Niemi, Mikael: Populärmusik fra Vittula (Populärmusik från Vittula, 2000). Pax Forlag A/S, Oslo 2001. ISBN 82-525-4862-8. S. 41-48 og 55-64. 16 sider.

Eller

Niemi, Mikael: Populäärimusiikkia Vittulanjänkältä. Like, Jyväskylä 2001. ISBN 951-578-878-1. S. 48-57 og 66-78. 23 sider.

 

Nilsen-Børsskog, Alf: Elämän jatko 1. Kuosuvaaran takana. Idut 2004. ISBN 82-7601-095-4. S. 32-37 og 367-383. 20 sider.

Eller

Pedersen, Henry: Kvengutten Karl. Bakgrunn og oppvekst. Nordnorsk Forlag, Alta 2005. ISBN 82-92183-18-3. S. 31-44 og 144-160. 29 sider.

 

Paulaharju, Samuli: Kristus i Kamøyvær (ur Ruijan äärimmäisillä saarilla, 1935). Synd og tilgivelse. Læstadianismen i samfunn og ordkunst på Nordkalotten. Red. Reidun Mellem og Anitta Viinikka-Kallinen. Norske Kveners Forbund 2001. ISBN 82-993308-1.S. 26-28. 3 sider.

Eller

Paulaharju, Samuli: Ruijan äärimmäisillä saarilla. WSOY, Porvoo 1935. 4 sider.

 

Stenmark, Randi: I saunaen. Ei hiva tøtta. Ei samling kven-tekstar. Red. Reidun Mellem. Norske Kveners Forbund 1994. ISBN 82-993308-0-7. S. 42-43. 2 sider.

Eller

Stenmark, Randi: Saunassa. Ei hiva tøtta. Ei samling kven-tekstar. Red. Reidun Mellem. Norske Kveners Forbund 1994. ISBN 82-993308-0-7. S. 44-45. 2 sider.

 

Skjønnlitteratur tilsammen 150 sider

 

 

Kulturhistorie

 

Eriksen, Hans Kr.: Vandrere i grenseland. Tiden Norsk Forlag 1973. ISBN 82-10-00853-6. S. 12-72. 60 sider.

Eller

Eriksen, Hans Kr.: Rajaseudun vaeltajia. Pohjoinen, Oulu 1978. ISBN 951-9099-77-8. 60 sider.

 

Paulaharju, Samuli: Finnmarkens folk (orig. Ruijan suomalaisia, 1928). Rabén&Sjøgren 1973. ISBN 91 29 40495 9. S. 34-45, 145-160, 292-306 og 324-343. 58 sider.

Eller

Paulaharju, Samuli: Ruijan suomalaisia (1928). WSOY 1985. ISBN 951-0-13022-2. S. 44-65, 227-252 ja 458-478. 66 sider.

 

Schøyen, Carl: Tre stammers møte: av Skouluk-Andaras beretninger. Gyldendal Norsk Forlag A/S 1977 (Kristiania: Gyldendal 1918). ISBN 82-05-09354-7. S. 110-120 og forord av Nils Magne Knutsen. 23 sider.

 

Kulturhistorie tilsammen 140 sider

 

 

 

 

 

 

 

Kultur- og litteraturforskning

 

Eriksen, Knut Einar: Gjensyn med den finske fare. Innsyn i kvensk historie, språk og kultur. Seminarrapport. Red. Reidun Mellem. Norske Kveners Forbund 2002. S. 91-101. 10 sider.

 

Hylland Eriksen, Thomas: Det mangfoldige ordet kultur.Verden som møteplass. Essays om tverrkulturell kommunikasjon. Fagbokforlaget 1996. ISBN 82-7674-196-7. S. 9-28. 19 sider.

 

Maliniemi Lindbach, Kaisa: Litteratur mellom himmel og hav. Fra folketradisjon til moderne kvensk fiksjonslitteratur. Innsyn i kvensk historie, språk og kultur. Seminarrapport. Red. Reidun Mellem. Norske Kveners Forbund 2002. S. 149-160. 11 sider.

 

Mellem, Reidun: Kvenfolket i litteraturen. Kortfattet oversikt over kvensk litteratur. Litteraturavisa. ISBN 82-993308-2-3. Norske Kveners Forbund 1998. 2 sider.

 

Saressalo, Lassi: Grunnlaget for en egen kvensk etnisitet i Nord-Norge med bakgrunn i den kvenske minoritetens språk, historie og kultur. Kvenenes historie og kultur. Seminarrapport, Nordreisa 19.-21. september 1997. Nord-Troms historielag. S. 60-74. 14 sider.

Eller

Saressalo, Lassi: Kveenit. Tutkimus erään pohjoisnorjalaisen vähemmistön identiteetistä. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki 1996. ISBN 951-717-920-0. S. 330-338. 8 sider

 

Viinikka-Kallinen, Anitta: Nasjonallitteraturens stygge andunge - Minoritetslitteraturens levevilkår. Arina ¿ Nordisk tidssskrift for kvensk forskning 2004-2005. Kaamos Förlaaki 2005. ISSN 1502-8119. S. 85-93. 9 sider

Eller

Viinikka-Kallinen, Anitta: Kansalliskirjallisuuden ruma ankanpoikanen ¿ Vähemmistökirjallisuuden elinehdoista. Arina ¿ Nordisk tidssskrift for kvensk forskning 2004-2005. Kaamos Förlaaki 2005. ISSN 1502-8119. S. 75-84. 9 sider.

 

Kultur- og litteraturforskning tilsammen 70 sider

Error rendering component

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: KVE-1110
  • Tidligere år og semester for dette emnet