høst 2014

PSY-2543 Praksis og praksisrelatert undervisning - 10 stp

Sist endret: 06.01.2016

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter ved profesjonsstudiet i psykologi og kan dermed ikke tas som enkeltemne.

Innhold

En uke observasjonspraksis i barnehage, to og to studenter sammen, med innsamling av data ut fra systematisk observasjon.

En uke forskningspraksis på sykehjem, to og to studenter sammen, med innsamling av data ut fra tester og evt. intervjuer. Anvendt utviklingspsykologi: forelesninger, gruppearbeid ut fra kasusbeskrivelser og drøfting av problemstillinger knyttet til diagnostisering og intervensjon.

 

Hva lærer du

Læringsutbytte: Kunnskaper om planlegging og gjennomføring av observasjoner og forskning i vanlige miljøer for barn og eldre. Introduksjon til klinisk-psykologisk anvendelse av utviklingspsykologisk kunnskap.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Ca. 36 timer forelesning, veiledning og gruppearbeid.

Eksamen

Arbeidskrav: Noe obligatorisk undervisning og forberedelse til praksis. Obligatorisk praksis.

 

Eksamen: Praksisrapport skrevet av to og to studenter; halvparten knyttet til praksis i sykehjem, halvparten knyttet til praksis i barnehage.

Eksamensdato

En rapport 12.12.2014

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

PSY-2543 Praksis og praksisrelatert undervisning i utviklingspsykologi 5 stp

Pensum

Kommer.