høst 2014

PSY-2542 Utvikling hos voksne og eldre - 10 stp

Sist endret: 26.06.2015

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på profesjonsstudiet i psykologi og kan derfor ikke tas som enkeltemne.

Innhold

De viktigste sider av normal biologisk, kognitiv og sosial utvikling blir gjennomgått, og biologiske endringer hos voksne og eldre settes i sammenheng med emosjonell, kognitiv og atferdsmessig utvikling. Det blir lagt stor vekt på moderne gerontopsykologiske standpunkter, samt forskningsresultater fra empiriske studer på feltet. Eget kurs om kultur og utvikling av samisk identitet.

 

Hva lærer du

Forståelse av voksne og eldre i et moderne utviklingspsykologisk perspektiv. Kunnskaper om biologiske, sosiale og individuelle faktorer som kan påvirke det psykologiske utviklingsforløpet positivt eller negativt.

 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisning: Ca. 25 timer forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner.

 

Eksamen

Eksamen: Fire timers skriftlig eksamen med besvarelse av tre oppgaver.

 

Eksamensdato

En skriftlig prø
ve 07.11.2014

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

PSY-2542 Utvikling hos ungdom og voksne 10 stp

Pensum

Erber, J. T. (2013). Aging and Older Adulthood (3rd ed). Chichester, UK: Wiley-Blackwell,

Kap: 1-7 and 9-11.

 

Plus utvalgte artikler som legges på Fronter.