vår 2015
PSY-2549 Affektiv nevrovitenskap - 10 stp

Sist endret: 01.09.2015

Emnetype

Emnet er forbeholdt profesjonsstuidet i psykologi og kan dermed ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Kurset gir en fordypning i teorier, metoder og forskningsresultater innenfor kognitiv og affektiv nevrovitenskap. De forskningstemaer som omhandles er i hovedsak negative og positive emosjoner, stress, og den biologiske basisen til grunn for disse. Kurset fokuserer på metoder knyttet til måling av atferd, psykofysiologiske metoder, nevropsykologiske metoder, og nevrovitenskapelige metoder med hjerneavbilding.

Hva lærer du

Etter gjennomført emne skal studenten være i stand til å kunne: -beskrive grunnleggende teorier om emosjoner og stress. -beskrive nervesystemets basale funksjoner slike som cellulær differensiering, transmisjon av impulser, synapseoverføring, plastisitet (inkludert læring). -analysere hvordan emosjoner kan påvirke bearbeiding og seleksjon av visuelle stimuli. -Sammenligne noen alternative tolkninger av viktige forskningsfunn.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Det gis til sammen 12 forelesninger (hver på to timer) fordelt på de ulike temaene som angitt i kursets timeplan. Forelesningene vil ta utgangspunkt i pensum, men de vil også introdusere studentene for andre perspektiver, beslektede temaer og utvalgte undersøkelser. I tillegg må alle studenter delta i fremlegging og diskusjon av forskningsartikler på emnets presentasjonsseminar.

Eksamen

Eksamen er en 5 timers skoleeksamen med essayspørsmål som vurderes etter karakterskala A-F. Ved karakteren F tilbys kontinuasjonseksamen i påfølgende semester.

Timeplan


Pensum

Bok:

Bear: Neuroscience - Exploring the Brain, 3d edition.

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: PSY-2549