vår 2012

GEO-8805 Ph.d. spesialpensum i geologi - 5 stp

Sist endret: 06.12.2012

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Teoretisk.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet har varierte undervisningsfomer

Timeplan

Pensum

Ta kontakt med instituttet/fakultetet